Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Andrea Petrić, master logoped

Nakon srednje škole upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju a tokom 2017. godine prelazi na Visoku školu socijalnog rada gde stiče zvanje diplomirani logoped. Potom 2018. godine upisuje i master studije logopedije na istom Fakultetu a 2020. godine stiče zvanje master logoped.

Tokom srednjoškolskog i visokog obrazovanja bila je ukljčena u sportske aktivnosti kroz koje je postigla zapažene rezultate u Srbiji i van nje. Takođe, za vreme studija bila je aktivan član KUD Krsmanac sa kojim je nastupila na mnogim koncertima.

Tokom 2009. i 2010. godine bavila se obukom plivanja dece sa posebnim potrebama u sportskom centru Petnica u Valjevu. U istom periodu završila je prva dva nivoa Tehnike emocionalne slobode (Emotional Freedom Technique).

Aktivno je učestvovala na međunarodnim skupovima iz oblasti logopedije.

Od 2018-2019.godine angažovana je na radnom mestu saradnik na Katedri za logopediju Visoke škole socijalnog rada.

Od 2018. godine angažovana je u Centru za patologiju govora Logomedica.