Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Maksima Gorkog 117-119, Vračar

Logofon

Elektroaparat logofon je logopedski instrument koji se koristi u svakodnevnom logopedskom radu.

vibrafonOvaj instrument je multifunkcionalan u tretmanu artikulacionih poremećaja kao stimulator za dobru pokretljivost govornih organa (jezika, obraza, mekog nepca, usana), u toku formiranja i pozicioniranja artikulatora za preciznu artikulaciju, u procesu stabilizacije glasa kao i kod pasivne i aktivne logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature.

Logofon čini glavni uredjaj valjkastog ili pravougaonog oblika sa autonomnim napajanjem (unutrašnja baterija) na koji se aplikuju sonde koje su različitog oblika, istih dimenzija.

Napominjemo da se svaka sonda pre aplikacije na pravilan način dezinfikuje (prema uputstvima za dezinfekciju medicinskih instumenata) kao i da se pacijent upozna sa postupkom koji će logoped primeniti. Tokom aplikacije kako sondi tako i logofona moraju se pacijentu dati potrebne  i  korisne informacije.

Primena instrumenata i aparata nema karakter invazivnosti, nema bola tako da je potrebno pripremiti pacijenta na finu kooperativnost.

U saradnji sa SES doo u centru Logomedica vrši se prodaja i edukacija o primeni logofona.

Cena logofona sa uračunatom obukom, priručnikom i sertifikatom iznosi 48.750,00 RSD.

Dodatne informacije:

kontakt mail: info@logomedica.rs;  kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7
LogoMedica_02 Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.