Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: zakazivanje (+381) 65 225 2220, korisnici 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: zakazivanje 065 225 2221, korisnici 011 770 41 42

Doc. dr Neda Milošević, logoped


Profesionalna karijera
 • 2017 – do danas docent Visoke škole socijalnog rada u Beograde, šef katedre za logopediju
 • 2014. godine osniva centar Logomedica
 • Od 2010-2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009-2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž

Obrazovanje
 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja fonoloških sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima i prevenciji disleksije odbranila je u septembru 2017.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • Master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika odbranila je u junu 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2009.godine

 

Dodatna usavršavanja


  • Licencirani edukator i ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije od strane Tara Centra (R.Hrvatska) za primenu Digitalnog signalnog procesiranja zvuka u rehabilitaciji govora, glasa i sluha – tehnologije u logopediji „Digitalni logopedski set“ i „Slušni integracioni trening“ od 2014.godine.
 
  • Edukator/instruktor za primenu logopedskih instrumenata: logopedske sonde i logofon. 
 
 • Objavila je više desetina naučnih i stručnih radova.  Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara, učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu.

Ostalo
 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014.godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.
 • Predsednik Organizacionog odbora Prvog simpozijuma logopeda Srbije 12-13. maj 2012. Divčibare.
 • Predsednik Organizacionog odbora Kongresa logopeda Srbije „Instrumenti i merenja u logopediji“, 17-19. maja 2013. Divčibare.
 • Član Organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije „Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba“, 15-17. maj 2015. Beograd
 • Član Organizacionog odbora Naučno-stručne Konferencije logopeda Srbije „Poremećaji fluentnosti“, 27-28. maj 2016. Beograd

 • U ustanovi Logomedica primenjuje metodologiju bio-psiho-socijalnog, lingvističkog i bihejvioralnog pristupa u dijagnostici, terapiji i savetovanju roditelja dece i odraslih sa sledećim poremećajima i smetnjama:
  • rana intervencija od 10.meseci do 3.godine života
  • dijagnostika i tretman specifičnog poremećaja jezika (razvojna disfazija)
  • dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja
  • dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti
  • prevencija disleksije i disgrafije
  • dijagnostika i tretman disleksije i disgrafije
  • korekcija izgovora glasova kod dece i odraslih
  • formiranje individualnih programa rada u okviru ustanove Logomedica.
  • sporovodi obuke za primenu Digitalnog logopedskog seta, logopedskih sondi i drugih logopedskih instrumenata
 
zakazivanje: 065 225 2220
 neda@logomedica.rs
   
        

Ostavite komentar