Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: zakazivanje (+381) 65 225 2220, korisnici 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: zakazivanje 065 225 2221, korisnici 011 770 41 42

Logoped

 

 

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (IALP). 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

________________________________________________________________________________________________________________

PREVENTIVNI LOGOPEDSKI PREGLED

  • Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i logopedskog pregleda,  procenjuju i identifikuju faktori rizika za pojavu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja.
 
 • Definisanje preventivnih mera i postupaka logopedske intervencije za otklanjanje i ublažavanje faktora rizika.

________________________________________________________________________________________________________________

PRVI PREGLED LOGOPEDA

 • Postupak specijalizovanog logopedskog pregleda kojim se na osnovu anamnestičkih, kliničkih, testovnih i drugih nalaza postavlja logopedska dijagnoza i daje uputstvo za dalji logopedski rad.

LOGOPEDSKI TRETMAN

 • Logopedski teretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti. Strukturu logopedskog tretmana čine: organizacija, plan, program, tehnologija i tehnika logopedske delatnosti. Dužina logopedskog tretmana na ranom uzrastu je do 45 minuta, kod odraslih do 1h.

________________________________________________________________________________________________________________

KONTROLNI PREGLED LOGOPEDA

 • Postupak specijalizovanog kontrolnog logopedskog pregleda kojim se proverava govorno-jezički status i ocenjuje efekat i opravdanost primenjene terapijske procedure.

 


LOGOPEDSKI TRETMAN  PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA:

  • Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja
 
  • Adolescentima logoped pomaže u otklanjanju održivih razvojnih smetnji i poremećaja i prevazilaženju novonastalih poremećaja
 
 • Logoped u radu sa odraslim i starim osobama koristi logopedske tretmane za ublažavanje i otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja, ali i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti.