Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Maksima Gorkog 117-119, Vračar

Zaposleni

 

.

ZAPOSLENI, SARADNICI I KONSULTANTI

DOC.DR NEDA MILOŠEVIĆ, logoped. Doktorirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, naučno istraživački rad obuhvatio je jezičke sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem (razvojna disfazija), prevenciju smetnji u čitanju i pisanju… Opširnije
BOJANA DROBNJAK M.Sc. logoped. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, na Smeru za logopediju 2010. godine i time stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. 2013. godine stekla je akademski naziv master defektolog. U oblasti ABA terapije studije je završila na Florida Institute of Technology… Opširnije
TANJA STEFANOVIĆ,  master defektolog logoped, reedukator psihomotorike. Završila je osnovne studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.  Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara… Opširnije
VANJA STANKOVIĆ, master logoped. Završila je osnovne i master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara… Opširnije
SVETLANA DIKOVIĆ, master logoped  
KRISTINA CVETKOVIĆ, master logoped
DR SC. DRAGAN ČAUŠEVAC, logoped, neuropsiholog i afaziolog, Fakultet za defektologiju završio u Beogradu 1980.godine. Poslediplomske studije neuropsihologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984.godine. Doktorsku disertaciju odbranio 1997.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu… Opširnije
DR SC. VESNA BOROTA, logoped, psihoterapeut

MIRNA ZELIĆ, porodični psihoterapeut, logoped/fonoped, reedukator psihomotorike završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija, gde je stekla diplomu mastera. Karijeru je započela u Kliničkom centru Srbije, na Institutu za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju – Fonijatrija gde je stekla znanja iz oblasti patologije glasa… Opširnije


 

ASS. DR LJILJANA ČVOROVIĆ, ORL specijalista, subspecijalista audiolog

orl


DR MILKA POPOVIĆ, doktor medicinske biohemije

centar


PROF.DR MLADEN HEĐEVER, Zagreb, Republika Hrvatska

tara logo - Copy

DIPL. ING. DUŠAN STANIŠIĆ SES DOO, Beograd, Republika Srbija


ASCOM  – podrška modernom poslovanju doo, Tešanj, Bosna i Hercegovinaascom-logoprotetika