Logoprotetika

1.00

Kategorija:

Opis

Nakon završene logopedske intervencije u sklopu određenih govorno-jezičkih poremećaja javlja se potreba za primenom logopedske protetike. Logopedska protetika predstavlja uređaje koji se primenjuju kao dopunsko sredstvo u logopedskoj terapiji ali mogu biti i neophodan pratilac svakodnevnog funkcionisanja osoba sa određenim govorno-jezičkim poremećajima čime logoprotetski uređaji postaju pomoćno sredstvo u govornom funkcionisanju osoba sa govorno-jezičkim poremećajima rezistentnim na logopedsku terapiju. Više..

Komentari

There are no reviews yet.

Be the first to review “Logoprotetika”

Your email address will not be published. Required fields are marked *