Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: zakazivanje (+381) 65 225 2220, korisnici 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: zakazivanje 065 225 2221, korisnici 011 770 41 42

Razvoj govorno-jezičkih sposobnosti od 3. do 6. godine života

Oko treće godine dolazi do važnog gramatičkog napretka s pojavom rečenica koje sve više liče na rečenice odraslih.

Razvoj govora obuhvata „razvoj oblikovanja glasova, proces razvoja koji polazi od nejasnih, neodređenih i slučajno formiranih glasova do jasnih, razgovetnih i kontrolisanih glasova. Svi glasovi koje proizvodi ljudsko biće nisu govor. Vokalizacije u vidu krikova ili eksplozivnih glasova ne postaje govor sve dok se ne poveže neko određeno značenje sa produkovanim glasovima.

Razvoj glasova kod dece odvija se prema određenim pravilima: od jednostavnih ka složenim. Prvi glasovi koji se razvijaju kod dece nisu potpuno precizni i akustički određeni. Vremenom, artikulacija glasova postaje savršenija, bliža pravilnom izgovoru. Postoje određene zakonitosti u ovladavanju pravilnim izgovorom glasova, koje se odnose na uzrast deteta.

Da bi dete uspešno savladalo sve faze govornog razvoja i da bi naučilo pravilno da govori, potrebno je da postoji normalan razvoj čula sluha i vida; emocionalna zrelost; dobro pamćenje, mišljenje i volja; porodica i sredina u kojoj dete živi i raste utiče na razvoj artikulacije i čitave jezičke strukture.

Gledano, sa fonetsko-fonološkog aspekta, oko treće godine dete tipičnog razvoja korektno produkuje sve vokale, plozive, nazale, lateral L, frikative F i H, poluvokale V i J. Dopuštena je omisija ili supstitucija frikativa F i H, u zavisnosti od dijalekatske ulazne građe. Dopuštene su distorzije ostalih glasova fonetskog sistema maternjeg jezika. Sa četiri godine korektno produkuje lateral Lj, frikative S i Z, afrikat C i još uvek se dopuštaju distorzije frikativa i afrikata gornje pozicije, kao i vibranta R. Između pete i šeste godine dete korektno produkuje sve glasove fonetskog sistema maternjeg jezika.

Uzrast u godinama Izgovorne norme
1-2 A, O, E, M, P, B
2-3 I, U, J, T, D, K, G, N, NJ, V, F, H
3,6 – 4,6 S, Z, C, Š, Ž, L
4,6 – 5 Ć, Č, DŽ, Đ, LJ, R
 
Na uzrastu od četiri do pet godina dete je razvilo osnovnu sintaksičku strukturu maternjeg jezika. Razvijena je i sposobnost razumevanja relevantnosti vremena, upotrebljava glagolske oblike u perfektu; pokušava da konstruiše složene komunikativne rečenice sa naporednim odnosom nezavisnih klauza – sastavne, rastavne, ili sa zavisnom klauzom- izrične (korišćenje veznika ako). Pošto je dete ovog uzrasta još uvek u aktivnoj fazi razvoja elementarne strukture maternjeg jezika, sporadično se ispoljava izvestan broj razvojno negramatičnih iskaza, naročito u produkciji rečenica sa zavisnom klauzom, ali u manjoj meri nego na prethodnim uzrastima.
Uzrast u godinama Broj reči
4 1540
4,6 1870
5 2072
5,5 2289
6 2562

Sa pet godina govor je u potpunosti gramatičan, dete pravilno koristi sve elemente govora, koristi veznike: jel, ako, ili. Na uzrastu od pet do šest godina dete je sposobno za posebno izražavanje vremenskih odnosa (pre i posle) i konstruisanja hipotetičkih tvrdnji izraženih zavisnim klauzama: vremenskom (korišćenje veznika dok) i uslovnom (korišćenje veznika da).

Na uzrastu od šest godina razvijena je fonološka sposobnost neophodna za buduće učenje čitanja i pisanja. Razumevanje govora je potpuno, dete je u stanju da izvrši tri naloga data verbalno. U izgovoru pravilno koristi sve glasove maternjeg jezika. Sa polaskom u školu dete dostiže rečenični oblik odraslih, ali njegov put jezičkog razvoja još uvek nije završen.


Pred polazak deteta u školu veoma je važno da dete:

  • pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika
  • izražava se u složenim rečenicama koje su gramatički pravilne
  • uma da napiše svoje ime
  • prepoznaje slova i većinu zna da napiše
  • zna da se reč “slika” sastoji od 5 glasova ili “bandera” od 7 glasova, zna koje je prvo a koje zadnje slovo u svim rečima koje mu se ponude
  • ume da podeli reč na slogove
  • prepoznaje i produkuje rimu
  • zna da prebroji reči u rečenici
  • razume priloge i predloge – u, na, pre, ispred, iza, ispod, iznad, pored, posle
  • uspešno priziva po tri pojma iz svake kategorije (životinje, oblici, brojevi, boje, zanimanja itd.)

Decenija je potrebna detetu da od holofraze (jedne reči) dođe do razvijene komunikativne rečenice. Sintaksički razvoj odvija se kroz dve faze.

Prva faza koja traje do pete godine života i predstavlja aktivni sintaksički razvoj u kome se razvija osnova gramatičke strukture maternjeg jezika. Druga faza, između šeste i jedanaeste godine podrazumeva proširivanje sintaksičke kompetencije. Tada se razvijaju pojedini tipovi konstrukcija, smanjuje broj negramatičnih formi iskaza, a povećava broj konstituenata i izbor njihovih eksponenata u razvijenoj komunikativnoj rečenici.

Copyright by N.Milosević


Autorska prava
KLogoMedica_02ompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

Ostavite komentar