Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: (+381) 65 225 2220, 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: 065 225 2221, 011 770 41 42

Tanja Stefanović


 
Profesionalna karijera
  • 2015 do danas Logomedica doo
  • 2010-2015 radila je u privatnim logopedskim ustanovama u Beogradu
  • 2009 Stručna praksa u DZ Vračar,Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd  u trajanju od 12.meseci 

Obrazovanje
  • Institutu za mentalno zdravlje, Beograd, Seminar za rad sa decom ometenom u razvoju   “Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom i relaksacija” (2011-2012)
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, završila je 2008.godine.
  • XI Beogradska gimnazija”, prirodno-matematički smer

Ostalo
Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara:
  • Zavrišila je edukaciju “Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom” u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje (2013).
  • Završila je Asertivni trening (nivo za trenere) u organizaciji Psihopolis instituta. (2018)
  • Sertifikovana za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.

           
 

info@logomedica.rs