Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: zakazivanje (+381) 65 225 2220, korisnici 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: zakazivanje 065 225 2221, korisnici 011 770 41 42

Vanja Stanković, master logoped

 
Profesionalna karijera
  • 2016 do danas Logomedica doo
  • 2015 Stručna praksa u trajanju od 6.meseci Logomedica doo
  • 2014-2015 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Cvetko Brajović“ – pripravnički staž
  • Tokom osnovnih studija obavila je stručnu praksu u Razvojnom savetovalištu u Kliničkom centru Kragujevac.

Obrazovanje
  • Master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, završila je 2015. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Master rad pod naslovom „Karakteristike i pojavni oblici anomije kod pacijenata sa nefluentnim afazičkim sindromom“
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, smer logopedija, završila je 2014.godine.
  • Prvu kragujevačku gimnaziju završila je u Kragujevcu.

Ostalo
  • Objavila je koautorski rad „Kontroverze fiziološkog mucanja“ na naučnoj konferenciji logopeda Srbije, koja je održana 2016. godine u Beogradu.
  • Sertifikovana je za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor – Digitalni logopedski set, logopedske sonde, logofon.