Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs


Bojana Drobnjak, master logoped, BCBA

Osnivač ustanove Logomedica

Rukovodilac odeljenja Logomedica – Novi Beograd

Profesionalna karijera


 • 2014. godine osniva centar Logomedica
 • 2012. do 2014. god. u UnionHealth – terapijskom centru u Beogradu
 • 2010. do 2011. godine Privatna predškolska ustanova „Klincograd“
 • 2010. do 2011. godine Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ – pripravnički staž. 
 • 2009. do 2012. godine Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Dom „Moša Pijade“ u Beogradu

Obrazovanje

 • U septembru 2022. godine položila je završni ispit i postala ABA terapeut sa upisom u sertifikovani odbor bihejvioralnih analitičara (Behavior Analyst Certification Board)
 • U martu 2017.godine završila je studije BCBA.
 • U septembru 2016.godine završila je edukaciju BCaBA, 
 • 2014.godine upisala je studije na Florida Institute of Technology – University of Florida.
 • 2013. godine stekla je akademski naziv master defektolog.
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2010.godine

Dodatna usavršavanja


 • Sertifikovan ABA terapeut
 • Završeni nivoi:
  • Foundations, Concept and Principles of Behavior Analysis;
  • Basic Elements of Applied Behavior Analysis; Developing, Strengthening and Maintainig Behavior;
  • Introduction to Ethical and Professional Conduct of Behavior Analysts;
  • Decreasing, Eliminating and Replacing Problem Behavior;
  • Ethical and Professional Conduct of Behavior Analysts;
  • Targeted Topics in Behavior Analysis;
  • Advanced Topics in Behavior Analysis.
 • Obučenost za ABA program – uspešno završen studijski program Primenjena bihejvioralna analiza (ABA) – University of Florida.
 • Sertifikovana za primenu logopedskih instrumenata: Digitalni signalni procesor, Safa sistem i logopedske sonde.
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti: logoped – zdravstveni saradnik (2012),
 • Introduction to Early Intervention: Critical First skills for Children with Developmental Disabilities (2013),
 • Speech Acquisition and Training: focus on Children with Low-Vocal Skills (2013), 
 • Assessing and Treating Problem Behavior I (2013), 
 • Assessing and Treating Problem Behavior II (2013).
 • Bojana Drobnjak objavila je nekoliko stručnih radova. Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara, učestvovala je u organizaciji skupova u našoj zemlji.

 


Ostalo

 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017. godine
 • Član Organizacionog odbora Prvog Simpozijuma logopeda Srbije 12-13. maj 2012. Divčibare.
 • Član Organizacionog odbora Kongresa logopeda Srbije „Instrumenti i merenja u logopediji“, 17-19. maj 2013. Divčibare.
 • Član Organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije „Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba“, 15-17. maj 2015. Beograd.
 • Član Organizacionog odbora Naučno-stručne Konferencije logopeda Srbije „Poremećaji fluentnosti“, 27-28. maj 2016. Beograd

U ustanovi Logomedica primenjuje metodologiju bio-psiho-socijalnog, lingvističkog i bihejvioralnog pristupa u dijagnostici, terapiji i savetovanju roditelja dece i odraslih sa sledećim poremećajima i smetnjama:

 • dijagnostika i tretman pervazivnih razvojnih poremećaji
 • supervizor stručnjacima u centru koji sprovode ABA terapiju
 • rana intervencija od 10.meseci do 3.godine života
 • dijagnostika i tretman specifičnog poremećaja jezika (razvojna disfazija)
 • dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja
 • izrađuje individualne programe rada iz oblasti primenjene analize verbalnog ponašanja
 • dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti
 • korekcija izgovora glasova kod dece i odraslih
 • formiranje individualnih programa rada u okviru ustanove Logomedica.

Poznavanje stranih jezika:

engleski


zakazivanje: 065 225 2221, 011 770 41 42


 bojana@logomedica.rs

 

Ostavite komentar