Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Disfagija i nutritivni poremećaji u demenciji

Disfagija u demenciji je povezana sa poremećajem ishrane usled kognitivnog propadanja. Osećaj za glad i žeđ se menjaju zajedno sa progresijom demencije. Potreba za hranom može biti smanjena ili može po6df2c6d5437f4025befe9eac6bc00f0e.jpgstojati i mogućnost trovanja usled neprepoznavanja hrane. Miris je često ograničen a dezorijentacija u vremenu kod osoba sa demencijom može izazvati stalni osećaj pretpostavke da su upravo jeli.

Sporedni efekti lekova za demenciju dovode do suvoće usne duplje, menjanja konzistencije pljuvačke tako da se osećaj sitosti javlja pre nego što se zadovolji stvarna potreba za hranom. Depresija i slaba pokretnost mogu dovesti do nezadovoljstva i nemira. Smanjenj osećaj žeđi ili strah od inkontinencije često sprečavaju osobu da uzima dovoljno tečnosti.


Neuhranjenost i dehidracija uzrokovani poremećajem ishrane mogu čak i povećati simptome demencije.
Ovim se ističe važnost uključivanja logopeda u multidisciplinarni pristup demencijama i poboljšanje kvaliteta života ljudi obolelih od ove bolesti. Primena PEG sonde se samo na prvi pogled čini kao razumna odluka jer životni vek, na šta nam ukazuju studije, time nije produžen.

Terapija disfagija kod demencija, kao i kod ostalih progresivnih bolesti, nije jednostavna. Strategije gutanja zbog izmenjenog kognitivnog statusa često nije moguće sprovoditi. Medjutim logoped pruža važnu podršku za postizanje najveće moguće autonomije i kvaliteta života kada je u pitanju hranjenje i pijenje. Takodje savetodavni rad sa porodicom je od izuzetne važnosti.


Naglašavamo značaj:
  • strpljenja prilikom hranjenja
  • ograničene verbalne komunikacije tokom hranjenja i fokusa na hranu
  • objašnjavanja svakog sledećeg koraka
  • jasnih naloga i kratkih rečenica
  • poznatog okruženja prilikom hranjenja.
 

Copyright by Logomedica

Priredila: Mirna B. Zelić, logoped/fonoped, sistemski porodični terapeut

 


Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.