Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Doc.dr Dragan Čauševac


Logoped, neuropsiholog i afaziolog. Rođen je 1958.godine.

Fakultet za defektologiju završio u Beogradu 1980.godine. Poslediplomske studije neuropsihologije završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1984.godine. Doktorsku disertaciju odbranio 1997.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu iz oblasti afaziologija.

Svoju profesionalnu karijeru započeo 1987. godine u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora. Od 2001. godine formira i rukovodi Odeljenjem za afazije u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju. U 2006. godini formira i kao načelnik rukovodi Sektorom za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe Zavoda za pishofiziološke poremećaje i govornu patologiju.

U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju bio je pomoćnik direktora za logopedska pitanja od maja 2010. do novembra 2011. godne. U toku 2012. godine bio je član Republičke stručne komisije za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Nastavnik na odseku za logopediju na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Predsednik Skupštine Udruženja logopeda Srbije od 2008 do 2014. godine.
U ustanovi Logomedika sprovodi kompleksnu kognitivnu rehabilitaciju govora, jezika, pažnje, pamćenja, mišljenja i učenja kod osoba sa:

I. Komunikacionim poremećajima  i teškoćama tokom  perioda obrazovanja; 

Govorno-jezičkim poremećajima,

Poremećajima, teškoćama i smetnjama u učenju:

Psihoemocionalnim teškoćama tokom procesa učenja:

Teškoćama u socijalnoj adaptaciji i/prihvatanju/odbijanju/ zanemarivanju/integraciji/

 

 

II. Komunikacioni poremećaji i teškoće koji su posledica neuroloških deficita dece, mladih i odraslih:

 

Poremećaji i smetnje nakon akutnog moždanog udara/afazije i  prateći poremećaji:

Teškoće u socijalnoj komunikaciji i prevazilaženje teškoća /članovi porodice, prijatelji, okolona,

Poremećaji i smetnje nakon traumatskih povreda/poremećaji psihičkih funkcija (govor, pažnja, pamćenje, mišljenje, izvršne funkcije), poremećaji u hranjenju (valance, gutanje, pijenje),

Poremećaji i smetnje kao posledica progresivnih neuroloških bolesti: govora, pamćenja, pažnje, mišljenja, ponašanja kao i svakodnevnih životinih aktivnosti.

  Terapijski rad ostvaruje kroz:   Sprovođenje standardne dijagnostičke procedure i u dokgovoru sa klijentom napraviće adekvatan terapijski oblik rada koje može biti:  
-Direktan terapijski pristup/rad sa klijentom 
-Indiretan terapijski pristup/ rad sa roditeljima i porodicom
-Direktan terapijski rad sa roditeljima /porodicom/ stručnim saradnicima škole.

 

 

 

     

infoe-mail logomedika@logomedica.rs


Ostavite komentar