Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Logopedske sonde

Logopedska sonda je tanka nerđajuća hromirana žica određenog oblika koja je sastavni deo kompleta logopedskih instrumenata a koja se aplikuje kao instrument koji olakšava korekciju izgovora glasova. Izrađena je od finog hirurškog čelika koji obezbeđuje adekvatnu sterilizaciju, kvalitet i trajnost, otpornost na grebanje i koroziju sa glatkom teksturom.

Komplet logopedskih instrumenata za korekciju izgovora glasova sastoji se od šest standardnih sondi.

Namena logopedskih sondi je dvostruka:

  1. Svaka sonda namenjena je korekciji izgovora jednog ili nekoliko određenih glasova. Sonde se aplikuju prema konkretnim i striktnim uputstvima.
  2. Svaka sonda može se upotrebiti i u situacijama koje nisu predviđene uputima, na primer, tokom pasivne artikulacijske gimnastike i logopedske masaže oro-buko-lingvalne muskulature.

Delovanje sonde na govorne organe je mehaničko te aplikaciju sondi svrstavamo u metode mehaničkog delovanja na govorne organe. Aplikacijom sonde na određeno mesto govornog organa ostvarujemo potreban položaj ili pokret koji osoba ili dete nije u stanju samostalno da napravi. Aplikacijom sonde bezbolno, jednostavno i za kratko vreme formiramo pravilnu poziciju glasa.

U centru Logomedica vrši se prodaja i edukacija o primeni logopedskih sondi.

Cena seta logopedskih sondi sa uračunatom obukom, priručnikom i sertifikatom iznosi 24.000,00 RSD.

Dodatne informacije: logofon se izrađuje po porudžbini

kontakt E-mail: instrumenti@logomedica.rs;  kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7

Izvor: Milošević, N., Čauševac D., Zelić M., Drobnjak B. (2015). Upotreba logopedskih instrumenta: Priručnik. Beograd: Logomedika.


LogoMedica_02

Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.