Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

METODE

Logomedica je jedina ustanova u Republici Srbiji u kojoj se primenjuju naučno utemeljene i primenjene metodologije tretmanskih postupaka (evidence-based treatment) – tretmani zasnovani na dokazima. Osnivači i njihovi zaposleni mogu se pohvaliti završenim specifičnim obukama ali i autorstvom pojedinih metodologija rada, među njima su:

 1. Primenjena analiza ponašanja (kognitivno-bihejvioralni tretman) – ABA metod
 2. Digitalno signalno procesiranje – audiolingvistički tretman, tretman poremećaja slušnog procesiranja, oštećenja sluha i artikulacije
 3. Poseban pripremni obrazovni program za decu sa jezičkim smetnjama i poremećajima – POProgram
 4. Artikulacioni tretman – primena mehaničkih instrumenata
 5. Slušni integracioni trening
 6. Ovladanost velikim brojem tehnika u lečenju mucanja
 7. Funkcionalni tretman
 8. Reedukacija psihomotorike
 9. Senzorna integracija
 10. Terapija oralnog pozicioniranja
 11. Prevencija i tretman disleksije
 12. Rana intervencija