Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Mirna Zelić


Porodični psihoterapeut, logoped/fonoped, reedukator psihomotorike. Završila je Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, smer logopedija, gde je stekla diplomu mastera.

Karijeru je započela u Kliničkom centru Srbije, na Institutu za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju – Fonijatrija gde je stekla znanja iz oblasti patologije glasa.

Od 2007.god radi u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu, u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe u okviru kog radi sa afazičnim pacijentima i učestvuje u organizaciji mnogobrojnih predavanja u okviru Kontinuirane edukacije logopeda primarne zdravstvene zaštite. U okviru svog rada edukovana je i sertifikovana da koristi Digitalno signalno procesiranje (Behringer), SAFA – selektivnu auditivnu filtersku amplifikaciju te logopedske instrumente – logopedske sonde i vibrafon.

Posebno polje interesovanja i rada: poremećaji gutanja (dysphagia) kod dece i odraslih.

Učestvovala na mnogobrojnim naučnim skupovima i u organizaciji Međunarodne konferencije logopeda. Član je Udruženja logopeda Srbije. Završila je kursa Sistemske porodične psihoterapije na Institutu za mentalno zdravlje.

infoe-mail logomedika@logomedica.rs


Ostavite komentar