Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Nauka i razvoj

 • KRATKI PROGRAM: PODSTICANJE RAZVOJA PREDVEŠTINA ČITANJA I PISANJA – PREVENCIJA DISLEKSIJE

  KRATKI PROGRAM: PODSTICANJE RAZVOJA PREDVEŠTINA ČITANJA I PISANJA – PREVENCIJA DISLEKSIJE

  Upišite Kratki program i postanite stručnjak za rano prepoznavanje poremećaja čitanja i pisanja.
 • MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOS19“

  MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOS19“

  BEOGRAD, 28. I 29. NOVEMBAR 2019. GODINE Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije i prakse. Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da svojim referatom i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa. TEMATSKA PODRUČJA Logopedija Okupaciona terapija Socijalni rad
 • GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE I MLADIH

  GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE I MLADIH

  • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
  • Organizator:Vitezovi osmeha
  • Datum održavanja: 22.marta 2019.godine u Novom Sadu.
  • Mesto održavanja: Primary and secondary school with boarding “Milan Petrovic”
  • Tema: „Digitalni logopedski set u primeni“
  • Predavači: Doc.dr Neda Milošević
  • Doc. dr sc. Čauševac Dragan
  • „Tretman afazija kod različitih kategorija klijenata“
 • CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

  CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

  Kontinuirana edukacija obuhvata sve oblike usavršavanja iz oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije, a koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti. Edukacije su namenjene stručnjacima iz područja društvenih nauka KATALOG OBUKE
 • SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

  SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

  Međunarodni skup

  Organizator: Visoka škola socijalnog rada i Udruženje “Socijalna sigurnost i zaštita”

  Datum održavanja: 22 i 23. novembar 2018. godine

  Mesto održavanja: Terazije 34, Beograd

  Teme:

  Socijalna politika, specijalna edukacija i rehabilitacija u Srbiji 1918-2018

  Sadržaji i dimenzije aktuelne socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije

  Potrebe za novom socijalnom politikom – savremene i inovacione tehnologije u socijalnoj politici, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji


 • Ljubav, pljusak i pljeskavice

  Ljubav, pljusak i pljeskavice

  Autor: Mirna Zelić

  Izdavač: Otvorena knjiga, 065 329 8113

  Cena: 500 RSD

  Edukativna knjiga ”Ljubav, pljusak i pljeskavice” autorke Mirne Zelić biće korisna roditeljima i deci koji se susreću sa smetnjama u izgovoru glasa LJ. Pažljivo birane reči će stimulativno delovati na fonetsko-fonološki i leksičko-semantički razvoj dece. Čitanje knjige pomoći će i deci školskog uzrasta da lakše prevaziđu česte smetnje diferencijacije ”teškog” glasa LJ.

 • II NAUČNO-STRUČNI KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba”

  II NAUČNO-STRUČNI KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba”

  Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

  Organizator: Udruženje logopeda Srbije

  Datum održavanja: 15, 16 i 17. maj 2015. godine

  Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

 • SEMINAR “Razvojni poremećaji u ranom uzrastu i dečija psihijatrija”

  SEMINAR “Razvojni poremećaji u ranom uzrastu i dečija psihijatrija”

  Predavač: dr Nenad Rudić

  Datum održavanja: 31.1.2015.godine

  Mesto: Velika sala Belgrade City Hotela,

  adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.

  Prijave slati na: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs

 • SEMINAR “AUTISTIČKI SPEKTAR”

  SEMINAR “AUTISTIČKI SPEKTAR”

  Predavač: Prof. dr Nenad Glumbić

  Datum održavanja: 15.11.2014.godine u 10h

  Mesto: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,Beograd.


 • NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

  NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

  Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

  Organizator: Udruženje logopeda Srbije

  Datum održavanja: 27-28. maj 2016. godine

  Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

 • Jupiter u kutiji

  Jupiter u kutiji

  Autor: Mirna Zelić

  Izdavač: Otvorena knjiga, 065 329 8113

  Cena: 594 RSD

  Edukativna knjiga ”Jupiter u kutiji” autorke Mirne Zelić biće korisna roditeljima i deci koji se susreću sa smetnjama u izgovoru glasova Č,Dž,Š,Ž.

 • LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

  LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

  Autori: Dragana Đenopoljac, Danijela Rodić

  Izdavač: Logopraktika

  Iz recenzije – dr sci Vesna Borota: ”Praktikumom su obuhvaćeni svi nivoi jezičke strukture: fonetsko-fonološki, leksički, semantički, gramatičko-sintaksički i pragmatički, a jednim delom, što je vanredan kvalitet praktikuma, kognitivni i perceptivni nivo funkcionisanja. Autori na promišljen, teorijski potkrepljen način, objedinjuju nivoe jezičke strukture, tako da zadatak korekcije poremećaja i smetnji u govoru i jeziku ne predstavlja teškoću i puko ponavljanje verbalnih stimulusa i time dokazuju da taj proces može da se pretvori u kreativnu aktivnost.”


Autism written on the wipe board
logoped
SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman
USKORO

.
VREME: 31.5-1.6.2019. godine
MESTO: Logomedica - Radoslava Grujića 23.

CILJ: informisanje o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.
Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
Merenjem ponašanja
Načinima prikupljanja i obrade podataka
Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar
Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA
Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman

IMG_0785 - copy
SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

IMG_0785 - copy
IMG_0785 - copy
SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

SERTIFIKOVANA OBUKA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

IMG_0785 - copy
previous arrow
next arrow

disfagie

  Ukoliko ste zainteresovani da svoju profesionalnu karijeru nastavite u Centru LogoMedica, u jednom uspešnom timu, pruža Vam se mogućnost da učite i razvijate svoja znanja i sposobnosti. Potrebno je da zainteresovani ispunjavaju sledeće uslove:
 1. Da poseduju visoku stručnu spremu VII 1, VII 2 stepen – završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju odsek logopedija sa minimalnom prosečnom ocenom studiranja 8.00 na osnovnim studijama
 2. Položen stručni ispit
 3. Radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita.
Opis posla:
 • sprovođenje logopedskog tretmana
 • saradnja sa stručnjacima drugih profila
 • vođenje stručne evidencije i dokumentacije
 • obavljanje i drugih poslova u okviru stručne spreme
 • učestvovanje i istupanje na stručnim skupovima i objavljivanje stručnih radova
Prijave sa biografijom slati na mejl adresu info@logomedica.rs