Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Digitalni logopedski set

digitalni logopedski setneda milosevic

behringer-aparat

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarni procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

Prednost digitalnog logopedskog seta u odnosu druge uređaje ovog tipa je visokokvalitetna oprema koja omogućava najsavršeniji i autentični zvučni prikaz koji je neophodan za uspešnu rehabilitaciju a koji se ne može obezbediti putem računara, tableta, telefona, računarskih zvučnih kartica itd.

Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz primenu bilo koje logopedske metode. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:

 • Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
  • Fonološkog poremećaja 
  • Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
  • Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
  • Poremećaja glasa – hiperkinetičke disfonije, dijagnostike psihogene disfonije, impostacije glasa
  • Terapije Parkinsonove bolesti
  • Terapije tinitusa
  • Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
  • DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera

SPISAK USTANOVA KOJE U SVOM RADU KORISTE DIGITALNI LOGOPEDSKI SET

tara logo - Copy

Autor ove aplikacije i metode je Prof. dr Mladen Heđever.

Aplikacija i metoda zaštićene su autorskim pravom.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

 • Kompjuterizovan uređaj
 • Sadrži sledeće komponente:
 • tri vrste digitalnih filtara
 • dinamički procesor zvuka
 • digitalni delay
 • real time analyser
 • priključak za 6 pari slušalica
 • USB priključak za povezivanje aparata s računarom

Ima 55 memorisanih programa za rad

30 glasovnih optimala za artikulacione i fonološke poremećaje

2 grupne optimale (za užu i širu grupu sigmatizma),

2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,

4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,

4 programa za poboljšanje razumljivosti govora,

3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,

1 program za delay,

1 program za merenje intenziteta zvuka (fonometar),

1 program za generisanje ružičastog šuma,

2 programa sa D – kanalom.  


NOVO! NOVO! NOVO! POVEZIVANJE DLS-a SA RAČUNAROM – USB – KONEKTOR


Digitalni logopedski set (DLS) može se povezati preko USB izlaza/ulaza sa računarom (PC). Time je omogućena direktna dvosmerna veza DLS-a i PC-a radi snimanja ili reprodukcije zvuka. Ova povezanost ne smeta za uobičajeni rad na DLS-u, on će i dalje raditi normalno bez obzira da li se PC trenutno koristi ili ne. Isti tako, PC povezan sa DLS može se normalno koristiti bez ikakvih ograničenja

Sa zadnje strane aparata nalazi se standardni USB priključak koji se može (ali i ne mora) spojiti na bilo koji računar. Ako se logopedski set poveže s računarom, računar će ga automatski prepoznati (plug and play).

Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu će biti direktno snimljen na računar. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računar koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računarom).

DVOSMERNA KOMUNIKACIJA DLS – PC


U prodaji je NOVI MODEL: Digitalni logopedski set – sa i bez fonometra:

modeliOpisCena
1. USB-PC model 2021model sa USB priključkom348.000,00 RSD
2. USB-PC klinički model 2021

ima sve kao USB-PC model plus kalibrisani merni mikrofon      

 

360.000,00 RSD
  

Dodatni priključci – light stimulator, slušalice Beyerdynamic (pogodne za osobe sa oštećenjem sluha).

Cena Digitalnog logopedskog seta sa svim uračunatim troškovima (PDV 20% na uvoz i prevoz, troškovima špedicija, carine i edukacijom za jednog polaznika) za klinički model sa fonometrom i USB priključkom iznosi 360.000,00 rsd, za model bez fonometra sa USB priključkom 348.000,00. 


logooo2

GENERALNO EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE, OVLAŠĆENA PRODAJA I EDUKACIJA U REPUBLICI SRBIJI – LOGOMEDICA instrumenti doo

Dodatne informacije kontakt mail: instrumenti@logomedica.rs; 

kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7


ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?


VAŽNO UPOZORENJE: DIGITALNI LOGOPEDSKI SET ZAŠTIĆEN JE AUTORSKIM PRAVOM. SVAKO ISTICANJE NAZIVA, VRŠENJE OBUKE ILI KOPIRANJE TEHNIČKOG REŠENJA BEZ ODOBRENJA PROIZVOĐAČA JE KRIVIČNO DELO. Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da javno objavite ili govorite o Digitalnom logopedskom setu  bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje ustanova Logomedica doo u Republici Srbiji ili Tara Centra doo u Republici Hrvatskoj. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Prof.dr Mladena Hedjevera i njihovog zastupnika – Logomedice Instrumenti doo a za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.


DLS-2018-1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
previous arrow
next arrow

Copyright by M.Heđever

Izvor: Heđever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija, 2, 1, 20-2clanak.

Ostavite komentar