Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Disfazija

ŠTA JE DYSPHASIA?


 Razvojni jezički poremećaj RJP (eng. developmental language disorders – DLD)

ili Specifični jezički poremećaj (SJP) je termin (eng. Specific language impairment) kojim se definiše poremećaj u razvoju jezika koji nije uslovljen oštećenjem sluha, sniženim intelektualnim sposobnostima, cerebralnom patologijom, emocionalnim poremećajima ili teškom socijalnom deprivacijom (Leonard, 2000). Razvojni jezički poremećaj se označava i terminom specifični poremećaj jezika ili razvojna disfazija (dysphasia), koji je dominantan na našim prostorima, ali se ovaj termin više ne koristi u inostranoj literaturi (Milošević & Vuković, 2010).

Disfazija je razvojni jezički poremećaj koji se ispoljava u vidu nemogućnosti razvoja govora i jezika – dete ne govori ili su u govoru prisutne izrazite nepravilnosti (ekspresivni tip) i nemogućnosti razumevanja jezika (receptivni tip) dete ne razume govor i nije u mogućnosti da ga produkuje. Dete sa disfazijom zaostaje samo u razvoju jezičkih sposobnosti u odnosu na decu tipičnih sposobnosti.

Kao uzrok razvojnog jezičkog poremećaja navodi se odloženo sazrevanje centralnog nervnog sistema koji uzrokuje smetnje u razvoju jezičkih sposobnosti, auditivnom procesiranju a koji dalje onemogućavaju razvoj govora i jezika.

Smatra se jednim od najčešćih jezičkih poremećaja u ranom detinjstvu te statistički podaci pokazuju da se disfazija javlja kod 7% dece. Problemi u ovoj zoni razvoja čine interakciju teškom, te nemogućnost deteta da komunicira vremenom ga izoluje, što vodi ka dubljim smetnjama na socijalnom, emocionalnom i planu ukupnog razvoja. Kroz komunikaciju dete izražava svoje misli i osećanja, traga za novim informacijama pa je govor istovremeno neophodan u procesima socijalizacije. Poseban akcenat stavlja se na posledice razvojnog jezičkog poremećaja u učenju novih jezičkih veština koje se uočavaju tek pri polasku deteta u sistem obrazovanja. Nepravovremen i neadekvatno usmeren tretman ostavlja posledice u jezičkom razvoju koje će značajno kompromitovani novostečene veštine čitanja, pisanja i računanja.

DISFAZIJA JE JEZIČKI POREMEĆAJ KOJI SE ADEKVATNO METODOLOŠKI USMERENIM TRETMANOM PREVAZILAZI!

KAKO SE ISPOLJAVA?


 Odsustvo govornog jezika uočljivo je od najranijeg detinjstva.

 

Karakteristike ovog poremećaja su:

 • uočljivo kašnjenje faze brbljanja i oglašavanja
 • odsustvo pojave prve reči do uzrasta od 18.meseci;
 • nesposobnost formiranja rečenice na uzrastu od 2 godine i 6 meseci;
 • otežano je usvajanje novih reči, razvijanje rečnika,
 • smetnje u prizivanju reči;
 • izostanak razvoja većine grupe glasova – artikulacija glasova je izrazito nepravilna te je govor nerazumljiv za užu socijalnu sredinu
 • izostavljanje delova reči ili njihova zamena,
 • pogrešna upotreba ili nekorišćenje gramatičkih oblika (kao što su predlozi, zamenice, članovi, padeži i vremena).
 • smetnje u razumevanju i usvajanju prostornih odnosa

Kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajem tipično se ispoljavaju izmenjeni obrasci razvoja pojedinih lingvističkih kategorija. Drugim rečima, dolazi do značajnog kašnjenja i smetnji u razvoju pojedinih elemenata jezičke strukture gde neki jezički elementi mogu biti razvijeniji od drugih. Smetnje se mogu javiti i u više aspekata jezičkih sposobnosti, uključujući fonološke, morfološke, gramatičko-sintaksičke, leksičko-semantičke i pragmatske, tako da deca sa razvojnim jezičkim poremećajem nisu u mogućnosti da razvijaju maternji jezik uprkos tipičnom razvoju i sociokulturnim mogućnostima.

Upotreba neverbalnih poruka (kao što su osmeh i gestovi), unutrašnjeg jezika kao i sposobnost socijalnog komuniciranja bez reči, uglavnom je neoštećena. Uprkos nerazvijenom govoru dete komunicira kompenzujući nedostatak govora upotrebom gestova, mimike ili neverbalne vokalizacije.

Kod razvojne disfazije receptivnog tipa – razumevanje govora je ispod očekivanog nivoa za mentalni uzrast deteta. Karakteristike ovog poremećaja daju težu kliničku sliku:

 • neodazivanje na ime do prvog rođendana (bez upotrebe neverbalnih poruka);
 • nesposobnost da se do 18. meseca identifikuje nekoliko prostih predmeta;
 • nesposobnost da se do druge godine izvrše prosti nalozi;
 • ozbiljan zastoj u razvoju ekspresivnog govora;
 • nesposobnost razumevanja gramatičkih struktura;
 • ponavljanje jezika koji se ne razume;
 • odstupanja u socijalnom razvoju koje se javlja kao posledica nerazumevanja govora okoline;
 • visok nivo udruženih socioemocionalnih poremećaja i poremećaja ponašanja.

Spontanim razvojem deca sa disfazijom nisu u stanju da razviju složene jezičke sisteme.

Međutim, to ne podrazumeva da svaki odložen početak razvoja govora i jezika nužno podrazumeva dijagnozu razvojne disfazije. Odložen početak govorno-jezičkog razvoja javlja se i u sklopu drugih razvojnih poremećaja, kao što su intelektualna ometenosti, neurološka oštećenja, slušna oštećenja, sindromi, pervazivna patologija, te se savetuje psihološki, neurološki pregled i pregled ORL specijaliste.

Naučno je dokazan visok nivo povezanosti disfazije i disleksije stoga je pravovremeno i stručno tretiranje jezičkih poremećaja u ranoj dobi od presudnog značaja za dalji obrazovni razvoj i učenje čitanja i pisanja. U Centru Logomedika koriste se jedinstveni i posebni logopedski programi u ovoj oblasti.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Disfaziju dijagnostikuje logoped uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja, primenom standardizovanog testa za srpski jezik – Novih Reynell razvojnih jezičkih skala – NRDLS-SR i objektivnim posmatranjem deteta.

DISFAZIJU DIJAGNOSTIKUJE ISKLJUČIVO LOGOPED

Da bi se postavila dijagnoza razvojne disfazije, jezičke sposobnosti deteta treba da odstupaju dve standardne devijacije ispod proseka, a neverbalne sposobnosti do jedne standardne devijacije u odnosu na prosek. Stoga je neophodno koristiti standardizovane merne instrumente.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


 ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?

Nakon određivanja jezičke funkcionalne dobi deteta pristupa se Programu zone narednog razvoja.

Sprovođenjem kontinuiranog audiolingvističkog tretmana primenom logopedskih instrumenata u prvim mesecima postiže se faza progovaranja i početak razvoja jezika.

Terapijske procedure za nerazvijen govor

Obuhvataju: opšte stimulativni trening uz savetovanje roditelja o tome kako detetu stimulisati govor, koja su pravila vođenja ”dijaloga”- reč i gest, kako reagovati na detetove gestove i kako ih verbalizovati, popunjavanje verbalnim znakom gest deteta, analizom i sintezom jezičkog sadržaja kome je dete izloženo; postupno formiranje prve rečenice kao potpunog verbalnog iskaza od dve reči, artikulacijski i prozodijski pravilno, leksičko-semantički i gramatički adekvatno; formiranje nukleusne strukture jezika; korišćenje digitalnog auditivnog procesora (Digitalni logopedski set).

Terapijske procedure za usporeni govorno-jezički razvoj

 • Obuhvataju: opšti stimulativni trening uz savetovanje roditelja;
 • Demonstriranje pravilnih modela logomotorike;
 • Auditivna stimulacija za glas, reč i diskurs kroz digitalni signalni procesor (Digitalni logopedski set);
 • Usvajanje novih leksema i davanje semantičke podloge i usvajanje značenja reči;
 • Razvijanje rečeničnih konstituenata kroz procese diskriminacije i diferencijacije s ciljem povećanja dužine rečeničnog iskaza;
 • Demonstriranje pravilnih modela izgovora glasa koji se koriguje.
 • Stimulacija jezičkih sposobnosti neophodnih za učenje čitanja i pisanja
 

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

Copyright by Neda Milošević, logoped

Izvor:

 • Milosevic, N., Vukovic M. (2010). ArticulationPhonological Deficits in Children with Specific Developmental Language Impairment. In Special education and Rehabilitation, Science and/or practice, Thematic collection of papers (edited by Nedovic, G., Rapaic, D., Marinkovic, D.), Sombor, Society of Special Educators and Rehabilitators. 437–454.
 • Milošević, N., Vuković, M. (2011). Leksičko-semantičke sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajem, Specijalna edukacija i rehabilitacija. Beograd, Vol.10 (3-3), 435-445.
 • Milosevic, N., Vukovic, M. (2011). Grammar and syntactic deficit in children with specific development language impairment. Jornal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 12 (3-4), 50-58.
 • Milošević, N., Vuković, M. (2016). Fonološka sposobnost kao determinanta definiranja i interpretacije fonološkog poremećaja. Hrvatska revija za rehabilitacijka istraživanja. Vol.52, No.1.
 • Milosevic, N., Vukovic, M. (2017). Rapid naming in children with specific language impairment and in children with typical language development. Journal of special education and rehabilitation, Macedonia, Vol 18 (1-2), 42-54.
 • Milosevic, N., Vukovic, M. (2017). Awareness Of Rhyme In Preschool Children With Specific Language Impairment And Without Language Difficultiess . Croatian Journal Of Education-Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje.
 • Milosevic, N., Vukovic, M., Ristic, I. (2022). Phonemic awareness as an indicator of preliteral abilities in serbian speaking children with and without specific language impairment. Teaching Innovations. Vol.35 No.1, p. 118-131, DOI: 10.5937/inovacije2201118M.

Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

Comments (16)

 • Avatar

  ljubica

  |

  postovani, jako brinem za svoju unuku koja ima 3,5 godine i po svemu gore navedenom ima problem sa disfazijom…Gledajući je, veoma je inteligentna, smirena, odmerena devojcica, sa svim simptomima disfazije…Roditelji je vode kod stručnjaka, krenuli su ovih dana…ja samo pitam vas kao stručnjake sa iskustvom, da li je to izlečivo i da li dete koje je intelektualno očuvano posle odredjene terapije moze da bude izlečeno i da se dalje u životu razvija normalno bez zastoja…hvala puno

  Reply

  • Avatar

   Logomedica

   |

   Poštovana g-đo Ljubice,
   ukoliko je u pitanju disfazija sa adekvatno usmerenim i metodski definisanim lingvističkim tretmanom moguć je potpun razvoj jezičkih sposobnosti i postizanje razvojnog nivoa vršnjaka.

   Srdačan pozdrav, Logomedica.

   Reply

 • Avatar

  Milena

  |

  Postovani,
  da li su disfazija i disleksija jedno isto?
  Ukoliko dete(13god) ima probleme sa citanjem, pisanjem,racunanjem,razumevanjem procitanog,zapamcivanjem,orijentacijom,brzo zamaranje prilikom ucenja, paznja-koncetracija 15min, vise koristi engleski nego srpski jer se pre seti reci na engleskom,ambidekster….da vas vise ne zamaram, da li se radi o disfaziji ili disleksiji?

  Reply

  • Avatar

   Logomedica

   |

   Poštovana, disleksija i disfazija nisu isto. Disleksija je poremećaj u učenju čitanja ili razumevanju pročitanog i vrlo često se javlja kod dece koja su u razvojnom periodu (do polaska u školu) bila dijagnostikovana kao disfazija (specifični poremećaj u razvoju jezika) ali nisu adekvatno tretirana.
   Da bi se disleksija dijagnostikovala potrebno je adekvatnim mernim instrumentima izmeriti ciljane sposobnosti. Srdačan pozdrav, doc.dr Neda Milošević.

   Reply

 • Avatar

  Andrijana

  |

  Postovani, moj sin ima razvojnu disfaziju. Od 2.5 godkne ide kod logopeda ali nedovoljno. Od sledece nedelje ide kod defektologa i sada ima 4 pune godine. Interesuje me da li ce ikada moci kao i sva deca da se razvija i da li moze da sd izleci od disfazije? Hvala

  Reply

  • Avatar

   Logomedica

   |

   Poštovana, deca sa dijagnozom Disfazije ili Specifičnog poremećaja jezika se pravilno usmerenim logopedskim tretmanom uspešno tretiraju te se deca osposobljavaju za samostalno obrazovanje bez većih teškoća, naravno ukoliko se na vreme uključe na tretman. S obziorom da ste naveli da je dete od 2.5 godine uključeno na tretman onda ili tretman nije dobro usmeren ili nije dovoljno intezivan ili nije u pitanju Disfazija. Savetujem da uradite merenje sposobnosti razumevanja i produkcije kao i psihološki test. Srdačan pozdrav, doc.dr Neda Milošević.

   Reply

 • Avatar

  Marina

  |

  Postovani. Sin ima3,5 godine, malo vise. Dugo IDE kod logopeda, Ima napretka. Receno je (Psiholog) da kasni i u drugim oblastima,samostalnoat, drustvo.
  Pitanje je : da li je i to jezicka disfazija i u koliko dete Ima razvojni skor oko 75 da li se to tretira kao jezicki Problem ili moramo da ” podizemo” skor jer mi se cini da je jezik sad manji Problem od intelekta. Moje dete meni ne deluje Bistro i ne znam u sta najvise da GA usmerim. U dobar korone smo oslonjeni najvise na sami sebe. Hvala Vam veliko. Pozdrav iz Novog Sada.

  Reply

  • Avatar

   Logomedica

   |

   Poštovana, Disfazija ili Specifični jezički poremećaj predstavlja poremećaj u razvoju jezičkih sposobnosti. Međutim, kako je jezik pored pamćenja, mišljenja i opažanja takođe “saznajna sposobnost” on je ujedno u interakciji sa njima i njegov poremećaj utiče i na razvoj drugih navedenih sposobnosti. Index razvoja koji se meri na tako malom uzrastu uključuje sve navedene sposobnosti te skor od 75 i nije tako loš. Savetujem vam da pored logopedskog tretmana dete uključite i na kognitivni tretman kao i da uradite logopedsko testiranje koje bi nam dalo uvid u zaseban index jezičkog razvoja. Srdačan pozdrav, doc.dr Neda Milošević.

   Reply

 • Avatar

  Marijana

  |

  Postovani..Mi zivimo u Americi.. Cerka mi ima tri godine ..napunila pre mesec dana ..ona se ne odaziva na ime..zna na engleskom sve zivotinje,zna pojedine reci…i izgovara ih…peva pesmice sa tv..ali ona se ne odaziva na ime,i ne sklapa recenice,jako lepo se igra sa drugom decom,inicora igru,jako je vesela,razume puno,ali kada god nesto hoce ona nas uhvati za ruku i pokaze to sta hoce,svrlja i voli bojice,markere,u svaku igru se ukljuci…nas brine sto je njen govor oskudan i prica jos na bebecem jeziku,citajuci puno o svemu posumnjali smo na disfaziju..razgovarali smo sa pedijatrom i rekao nam da verovatmo kasni sa govorom zvog zbunjenosti dva jezika i da ako hocemo logopeda mozemo samo na engleskom da ga dibijemo..jako smo zbunjeni i uplaseni…hvala vam unapred..

  Reply

  • Avatar

   logom-adm

   |

   Poštovana, možete zakazati online logopedski pregled kako bismo uradili testiranje na maternjem jeziku (po potrebi i na engleskom) i dali savet za dalji rad. Srdačan pozdrav, Logomedica.

   Reply

 • Avatar

  Aleksandra

  |

  Postovana, molila bih vas za misljenje
  U Nemackoj smo, malecki ima 4 godine, pre 5 meseci je vecinu reci poceo izgovarati, sklapa 3,4,5 reci, odaziva se, vise ne mozemo da opazimo nove reci jer sve govori ali i dalje ne pravilno i u odnosu na svoje vrsnjake kasni sa govorom. Od dece je dosta distanciran, treba mu vremena da se zblizi sa nekim. Svi nalazi do sada su u redu, ostao je logoped. Ono sto smo mi kao roditelji primetili, kasnije je poceo da nas razume, ali to sad vise nije toliko izrazajno, u nekim slozenijim stvarima primetimo da nije razumeo odmah, nego kad mu pojasnmo, uprostimo ili ponovimo. Bojimo se, da li cemo uspeti to da prevazidjemo do upisa u skolu?
  Hvala na svakom savetu.

  Reply

  • Avatar

   logom-adm

   |

   Poštovana, savetujem logopedsko testiranje sposobnosti razumevanja i produkcije. Srdačan pozdrav.

   Reply

 • Avatar

  Jovana

  |

  Poštovanje, da li je Difazija i Pervazivni razvojni poremećaj isto, ili povezano. Dete ima 4.5 godine, ne izgovara puno reci, ne odaziva se na ime, nije provodio puno vremena sa decom tako da nije bas soijalizovan. Ide na defektoloske tretmane vec 6 meseci, vidi se napredak u motori i, ali je fond reci jos ne dopunjen. Da li ima potrebe sad uvoditi logoprtske tretmane? Inace dijagnozu je dobio u Instituzu za mentalno zdravlje Palmotićevu. Da li imate neki savet za dalje napredovanje?

  Reply

  • Avatar

   logom-adm

   |

   Poštovana,
   Disfazija ili teškoća u učenju jezika i autizam nisu isto, niti su povezani. Disfazija podrazumeva teškoće u razumevanju i korišćenju govora, dok je potreba za komunikacijom uredna. Autizam je teškoća u razvijanju socijalnih odnosa, komunikaciji i ponašanju.
   Nismo vas najbolje razumeli koju dijagnozu je dete dobilo? Ukoliko je u pitanju disfazija – potreban je intezivan logopedski tretman. Ukoliko je u pitanju autizam potreban je kognitivno-bihejvioralni tretman koji može sprovoditi dodatno obučen logoped, defektolog ili okupacioni terapeut.
   Srdačan pozdrav!

   Reply

 • Avatar

  Muradija

  |

  Imam dete od 3 godine ima problema sa govorom sve razume al ne prica puno da li treba da se konsultujem sa logopedom

  Reply

  • Avatar

   logom-adm

   |

   Poštovani, dete sa tri godine koristi rečenice u govoru. Stoga, potrebno je da se obratite logopedu koji će izvršiti testiranje sposobnosti razumevanja i produkcije jezika. Srdačan pozdrav.

   Reply

Ostavite komentar