Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Mucanje

ŠTA JE MUCANJE?


Mucanje (battarismus) je samo jedan od tipova poremećaja fluentnosti u govoru.

Karakteriše se svesnim a nenamernim isprekidanim govorom koji se javlja kao posledica neadekvatnih grčeva organa za fonaciju, artikulaciju i respiraciju. Dete i odrasla osoba koja muca nije u stanju da samostalno kontroliše svoj govor te se stvara dodatna tenzija koja ostavlja posledice na psiho-socijalnom planu funkcionisanja.

Uzrok mucanja nije u potpunosti razjašnjen, a smatra se da je posledica sadejstva unutrašnjih (naslednosti, kongenitalnih i stečenih dispozicija) i spoljašnjih faktora (strahovi, preveliki zahtevi i očekivanja od strane okoline) koje dete nije u stanju da samostalno prevaziđe.

Mucanje se javlja kod 4-11% dece, sa većom učestalošću kod dečaka.

 

KAKO SE ISPOLJAVA?


Mucanje se ispoljava prekidima u govoru, ponavljanjem glasova i/ili slogova i reči, umetanjem glasova (uh, pa), produženim izgovorom glasova, nepravilnim disanjem.
Ovi simptomi mogu se javiti i kao posledica jezičke disfluetnosti kada dete usled naprednog jezičkog razvoja nije u stanju da isprati sadejstvo misaonog toka i njegovog izgovaranja, te žuri, što takođe dovodi do simptoma u vidu ponavljanja, oklevanja, blokiranja, čime se bitno narušava govorni iskaz a koji obično dovodi do razvoja negativnih emocija kod dece, a kasnije do izrazite govorne anksioznosti.
Kod patološke disfluentnosti prvi simptomi traju duže od dve nedelje, nakon čega dolazi do faze mirovanja (govora bez napora), potom se simpotmi vraćaju sa dužim trajanjem i sve kraćim fazama mirovanja.
 

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Mucanje dijagnostikuje logoped uzimanjem anamnestičkih podataka od klijenta/roditelja, primenom validnih testova i objektivnim posmatranjem osobe.

 

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Postoji nekoliko metoda i tehnika koje se primenjuju u lečenju mucanja kod dece i odraslih. U našem centru primenjuju se: izvorna metoda Prof. dr Cvetka Brajovića „Svesna sinteza razvoja“ koja se pokazala kao najprimerenija i najefikasnija u lečenju mucanja, veliki broj tehnika (tehnika pasivnog izdaha po Švarcu, tehnika šapata, produženog izgovora vokala itd.) i vežbe disanja.

U terapiji mucanja metodom “Svesna sinteza razvoja” koriste se tehnike “specijalizovanog govora” .

Tri faze u tretmanu mucanja su odlika metode SSR:

  1. Faza ovladavanja osnovnim terapijskim tehnikama,
  2. Faza čitanja bez smetnji,
  3. Primena tehnika sve dok ne prestane potreba za njima.

Tehnika uključuje i tehniku relaksacije, sistematske desenzitizacije, a sprovodi se putem individualnog tretmana i grupnog načina rada;

Kod mucanja na ranom uzrastu sprovodi se:

Opšti stimulativni tretman; savetovanje roditelja o pravilma vođenja dijaloga; razrešenje dilema pomagati/nepomagati detetu u govoru; podsticanje aktivnosti u kojima je dete uspešno i dr.

Stimulacija i razvoj osećaja za ritam kao fizički fenomen i ritam kao sastavni deo govorne produkcije kroz vežbe pokreta i glasa/alternativa je primena metoda reedukacije (vežbe ujednačavanja ritma i tempa).

Dužina lečenja zavisi od blagovremenog javljanja logopedu (u prve dve nedelje od pojave prvih simptoma) i težine samog oblika mucanja.

Mucanje koje perzistira godinama i koje nije tretirano nije moguće izlečiti već se adekvatnom metodom govor stavlja pod svesnu kontrolu osobe koja muca kako bi ona govorila bez smetnji.

Tretman kod dece u akutnoj fazi sprovodi se pod dvadesetčetvoročasovnim roditeljskim nadzorom i usmerenošću ka programu za lečenje mucanja. Logopedski tretman sprovodi se 2-3 puta nedeljeno.

Logopedski tretman kod mladih i odraslih sporovodi se prema programu metode Svesne sinteze razvoja 3-5 puta nedeljno, u trajnju od šest meseci do godinu dana.

 

Copyright by N. Milošević and D. Čauševac

Izvor (Borota V., Milošević, N., Čauševac, D., Zelić, M. (2012). Uticaj vežbi disanja u tretmanu dece sa poremećajem fluentnosti, Prevencija, dijagnostika i tretman govorno-jezičkih poremećaja: Prvi Simpozijum logopeda Srbije. Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem održan 12-13. Maja 2012. Knjiga sažetaka. Ur. Vesna Borota i Neda Milošević. Divčibare: Udruženje logopeda Srbije,str. 68.)


Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

Ostavite komentar