Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Dizartrija

ŠTA JE DIZARTRIJA?


Dizartrija je neurogeni poremećaj govora u čijoj su osnovi smetnje u mišićnoj kontroli prouzrokovane oštećenjem centralnog nervnog sistema. Dizartrija se najčešće se javlja u sklopu kliničke slike afazičnog sindroma, dečije cerebralne paralize, parkinsonove bolesti, amiotrofične lateralne skleroze itd.

KAKO SE ISPOLJAVA?


Dizartriju karakterišu usporeni, slabi, neprecizni i nekordinisani pokreti govorne muskulature. Takođe, dizartrija se može zahvatiti i samo pojedine organe govornog aparata (pareze jezika dela nepca, usne itd.).

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Dizartriju dijagnostikuje logoped ispitivanjem funkcije organa respiracije, fonacije, rezonancije i artikulacije.

KAKO SE LEČI (Terapija dizartrija/dysarthria)?


U tretmanu dizartrije primenjuju se vežbe za pokretljivost govornih organa, pravilnog govornog disanja, ritma i tempa govora i intonacije. Primena logopedske masaže vrši se radi korekcije položaja usta i/ili čina žvakanja, mišića usana i mišića jezika.

 

Ostavite komentar