Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Sanja Đurđević

PROFESIONALNA KARIJERA

 • 2017 – docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu
 • 2016 – do danas gostujući profesor na Fakultetu za psihologiju Univerziteta u Bijeljini
 • 2007-2019 – direktor Prirodnjačkog centra Srbije Svilajncu
 • 2006-2014.god.  – director Ustanove kulture Vuk Karadžić u Beogradu
 • 2003 -2006 – savetnik direktora Zdravstvenog centra Jagodina za marketing
 • 1992 – 2003 – specijalni pedagog i porodični savetnik u razvojnom savetovalištu dečijeg odeljenja Zdravstvenog centra u Jagodini

OBRAZOVANJE

 • 2017.godina doktorirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: “Razlike u karakteristikama ličnosti i vrednosnim orijentacijama osuđenih na kazne zatvora i na alternativne kazne”
 • 2013.godina master/ magistarski rad na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: „Tretman osuđenih lica pozorišnim tehnikama“)
 • 1990.godina diplomirala/o na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek/katedra: Prevencija i tretman poremećaja ponašanja.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

 • 1999-2003: četvorogodišnja edukacija iz sistemske porodične terapije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu koja je podrazumevala 1550 sati rada – 550 sati teorije, 600 sati kliničke prakse i 400 sati supervizije. Stekla zvanje sistemski porodični terapeut.
 • 2002-2004: dvogodišnja edukacija iz porodične terapije alkoholizma u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Sertifikat o završenoj edukaciji- porodični terapeut za bolesti zavisnosti.
 • 2003-2004: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu ,,Psihosocijalni odgovor na traumu u Srbiji” u organizaciji International Organisation for Migration (IOM) i Instituta za mentalno zdravlje Beograd. U okviru ovog projekta učestvovala kao koautor u izradi Programa radionica.
 • 2006-2010: autor i glevni koordinator projekta : ,, Scensko stvaralaštvo dece sa smetnjama u razvoju” koji se realizovao u Ustanovi kulture ,,Vuk Karadžić” u Beogradu
 • 2006-2010: autor i glavni koordinator projekta:,,Putevi i stranputice” tribine i edukacije za mlade, iz oblasti mentalnog zdravlja, program se realizovao u Ustanovi kulture ,,Vuk Karadžić” u Beogradu
 • 2008-2010: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu: ,,Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih” u kancelarijama za mlade u Subotici, Novoj Crnji, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Svilajncu, Užicama, Ivanjici, Soko Banji i Pirotu
 • 2010-2011: trener ispred International Organisation for Migration (IOM) u Projektu „ Osnaživanje kapaciteta za inkluzivni lokalni razvoj u južnoj Srbiji „ u organizaciji Švedske agencije za međunarodni razvoj ( SIDA ), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju ( SDC ), Kraljevine Norveške i UNDP, koji su sprovodili UNDP. UNICEF i IOM
 • 2012- istraživač ispred International Organisation for Migration (IOM) u okviru programa Ispitivanje potreba ugroženih zemljotresom u Kraljevu
 • 2014 – istraživač ispred International Organisation for Migration (IOM) u projektu “A rapid psychosocial impact assessment in Serbia following the flooding”

NAUČNA INTERESOVANJA

 • Psihoterapija,
 • Psihosocijalni rad
 • Asocijalno i delinkventno ponašanje
 • Psihologija kriminala

OSTALO

Druge aktivnosti: Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju, odnosno licencu za obavljanje stručne psihoterapijske prakse. Poseduje i Evropski sertifikata za psihoterapiju – European Association of Psychotherapy( EAP).

REFERENCE (do 5 značajnih)

 1. Đurđević, S. „Važnost kompetencija u pripremi studenata OT za njihovu buduću ulogu“, MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP, „SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA“,Visoka škola socijalnog rada, Beograd, 22-23.11.2018 M33
 2. Đurđević, S., „PSYCHOTHERAPY IN FORCED CONDITIONS“,23. Kongres evropske asocijacije psihoterapeuta i 8. Kongres psihoterapeuta Srbije., Савез психотерапеута Србије, Београд, 2018. M34
 3. Đurđević, S., Ilić., V. “PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS AS PARTICULARLY IMPORTANT PREDICTORS OF CRIMINAL BEHAVIOR “, International Scientific Conference „TOWARDS A BETTER FUTURE: THE RULE OF LAW, DEMOCRACY AND POLYCENTRIC DEVELOPMENT“, 2017  M33
 4. Djurdjević, Ž. Krivokapić, R. Šapić, S. Vićentić. Understanding conative regulation systems an examination the differences between offenders and non-offenders”, Journal of Special Education and Rehabilitation 17, no. 1-2 (2016): 66-84. M24
 5. Đurđević, , Krivokapić, Ž., Šapić, R. and Vićentić, S. “Attitudes of employees toward offenders sentenced to community service.” Specijalna edukacija i rehabilitacija 15, no. 2 (2016): 119-139.  M51