SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU

U periodu od februara do juna često se susrećemo sa predškolcima koje roditelji dovode na obavezan logopedski pregled pred polazak u školu. Tada se otvaraju teme o čitanju i pisanju i da li dece treba ili ne treba da znaju pred polazak u školu da čitaju i pišu? Ovim tekstom pokušaćemo da odgovorimo na sva … Continue reading SPREMNOST ZA POLAZAK U ŠKOLU