Šta je tretman digitalnog slušnog procesiranja? Digitalni logopedski set (DLS) je najmoderniji elektroakustički logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja i govora. Osnovu DLS predstavlja digitalna obrada govornog signala koju nije moguće načiniti običnim (neobrađenim) govorom i običnom kompjuterskom tehnologijom. Obrađen govorni glas neophodan je u terapijskom procesu svih auditivno perceptivnih smetnji i poremećaja koje nalazimo u … Continue reading