Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

SEMINAR: Uvod u ABA terapiju

Centar za patologiju govora Logomedica vas poziva na seminar:

„Uvod u ABA terapiju“

Cilj seminara je informisanje stručnjaka o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.

Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

  • Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
  • Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
  • Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
  • Merenjem ponašanja
  • Načinima prikupljanja i obrade podataka
  • Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
  • Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar

Kome je seminar namenjen?

Logopedima, defektolozima, psiholozima, pedagozima, vaspiračima i učiteljima, kao i svim stručnjacima drugih profila koji se u radu susreću sa decom sa poremećajima iz autističnog spektra i/ili drugim razvojnim poremećajima koji remete njihovo funkcionisanje.

Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA

                    Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

Datum i mesto održavanja:

31. maj i 1. jun 2019. godine sa početkom od 10h do 17h, u prostorijama Logomedike na Vračaru, Radoslava Grujića 23.

Kotizacija iznosi 12.000 RSD za prijave do 15.05.2019.godine i uključuje radni materijal, sertifikat o učešću na seminaru i osveženje na pauzama

Za prijave nakon  15.05.2019. godine kotizacija iznosi 18.000 RSD.

Prijava: popunjen prijavni formular za učešće na seminaru „Uvod u ABA terapiju“ pošaljite na bojana@logomedica.rs

Sve potrebne informacije možete dobiti putem mejla bojana@logomedica.rs ili na broj telefona 065/2252221, kontakt osoba Bojana Drobnjak.

Preuzmite Prijavni obrazac

Autism written on the wipe board
logoped
SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman
USKORO

.
VREME: 31.5-1.6.2019. godine
MESTO: Logomedica - Radoslava Grujića 23.

CILJ: informisanje o naučnim osnovama i principima Primenjene analize ponašanja, upoznavanje sa osnovnim metodama u okviru ABA tretmana i obuka za primenu tehnika koje se korise za efikasno prevazilaženje problema u ponašanju i učenju novih veština.
Sadržaj seminara:

Učesnici seminara biće u prilici da se po prvi put na srpskom jeziku upoznaju sa:

Osnovnim principima i operacijama ABA terapije
Načinima procene ponašanja i funkcijama ponašanja
Zakonima i načinima primene nagrade i kazne
Merenjem ponašanja
Načinima prikupljanja i obrade podataka
Metodama učenja novih veština i tehnikama prevazilaženja problema u ponašanju
Ko su bihejvioralni analitičari i kako postati bihejvioralni analitičar
Predavači: Aleksandra Pjanovic, MA PBA, BCBA
Bojana Drobnjak, M.Sc. logoped

SERTIFIKOVANI SEMINAR: Uvod u ABA tretman