Mobilni telefoni: (+381) 65 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: 011 411 4337
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

METODE

Logomedica je jedina ustanova u Republici Srbiji u kojoj se primenjuju naučno utemeljene i primenjene metodologije tretmanskih postupaka. Osnivači i njihovi zaposleni mogu se pohvaliti završenim specifičnim obukama ali i autorstvom pojedinih metodologija rada, među njima su:

  1. Primenjena analiza ponašanja (kognitivno-bihejvioralni tretman) – ABA metod
  2. Digitalno signalno procesiranje – audiolingvistički tretman, tretman poremećaja slušnog procesiranja, oštećenja sluha i artikulacije
  3. Poseban pripremni obrazovni program za decu sa jezičkim smetnjama i poremećajima – POProgram
  4. Artikulacioni tretman – primena mehaničkih instrumenata
  5. Slušni integracioni trening
  6. Ovladanost velikim brojem tehnika u lečenju mucanja
  7. Funkcionalni tretman
  8. Reedukacija psihomotorike
  9. Senzorna integracija