Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: (+381) 65 225 2220, 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: 065 225 2221, 011 770 41 42

Nauka i razvoj

 

 • CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

  CENTAR ZA KONTINUIRANU EDUKACIJU

  Kontinuirana edukacija obuhvata sve oblike usavršavanja iz oblasti socijalnog rada, okupacione terapije i logopedije, a koji nisu u domenu organizovanih vidova osnovnih ili master studija iz ovih oblasti. Edukacije su namenjene stručnjacima iz područja društvenih nauka KATALOG OBUKE
 • GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE I MLADIH

  GOVORNO JEZIČKI POREMEĆAJI KOD DECE I MLADIH

  • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
  • Organizator:Vitezovi osmeha
  • Datum održavanja: 22.marta 2019.godine u Novom Sadu.
  • Mesto održavanja: Primary and secondary school with boarding “Milan Petrovic”
  • Tema: „Digitalni logopedski set u primeni“
  • Predavači: Doc.dr Neda Milošević
  • Doc. dr sc. Čauševac Dragan
  • „Tretman afazija kod različitih kategorija klijenata“
 • SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

  SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

  Međunarodni skup

  Organizator: Visoka škola socijalnog rada i Udruženje “Socijalna sigurnost i zaštita”

  Datum održavanja: 22 i 23. novembar 2018. godine

  Mesto održavanja: Terazije 34, Beograd

  Teme:

  Socijalna politika, specijalna edukacija i rehabilitacija u Srbiji 1918-2018

  Sadržaji i dimenzije aktuelne socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije

  Potrebe za novom socijalnom politikom – savremene i inovacione tehnologije u socijalnoj politici, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

 • Ljubav, pljusak i pljeskavice

  Ljubav, pljusak i pljeskavice

  Autor: Mirna Zelić

  Izdavač: Otvorena knjiga, 065 329 8113

  Cena: 500 RSD

  Edukativna knjiga ”Ljubav, pljusak i pljeskavice” autorke Mirne Zelić biće korisna roditeljima i deci koji se susreću sa smetnjama u izgovoru glasa LJ. Pažljivo birane reči će stimulativno delovati na fonetsko-fonološki i leksičko-semantički razvoj dece. Čitanje knjige pomoći će i deci školskog uzrasta da lakše prevaziđu česte smetnje diferencijacije ”teškog” glasa LJ.

 • II NAUČNO-STRUČNI KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba”

  II NAUČNO-STRUČNI KONGRES LOGOPEDA SRBIJE “Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba”

  Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

  Organizator: Udruženje logopeda Srbije

  Datum održavanja: 15, 16 i 17. maj 2015. godine

  Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

 • SEMINAR “Razvojni poremećaji u ranom uzrastu i dečija psihijatrija”

  SEMINAR “Razvojni poremećaji u ranom uzrastu i dečija psihijatrija”

  Predavač: dr Nenad Rudić

  Datum održavanja: 31.1.2015.godine

  Mesto: Velika sala Belgrade City Hotela,

  adresa: Savski trg 7, Beograd, Srbija.

  Prijave slati na: udruzenjelogopedasrbije@hotmail.rs

 • SEMINAR “AUTISTIČKI SPEKTAR”

  SEMINAR “AUTISTIČKI SPEKTAR”

  Predavač: Prof. dr Nenad Glumbić

  Datum održavanja: 15.11.2014.godine u 10h

  Mesto: Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”, Kralja Milutina 52,Beograd.


 • NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

  NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA LOGOPEDA SRBIJE “POREMEĆAJI FLUENTNOSTI”

  Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem

  Organizator: Udruženje logopeda Srbije

  Datum održavanja: 27-28. maj 2016. godine

  Mesto održavanja: Hotel Park, Beograd

 • Jupiter u kutiji

  Jupiter u kutiji

  Autor: Mirna Zelić

  Izdavač: Otvorena knjiga, 065 329 8113

  Cena: 594 RSD

  Edukativna knjiga ”Jupiter u kutiji” autorke Mirne Zelić biće korisna roditeljima i deci koji se susreću sa smetnjama u izgovoru glasova Č,Dž,Š,Ž.

 • LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

  LOGOPRAKTIKUM FONEMA K FONEMA G

  Autori: Dragana Đenopoljac, Danijela Rodić

  Izdavač: Logopraktika

  Iz recenzije – dr sci Vesna Borota: ”Praktikumom su obuhvaćeni svi nivoi jezičke strukture: fonetsko-fonološki, leksički, semantički, gramatičko-sintaksički i pragmatički, a jednim delom, što je vanredan kvalitet praktikuma, kognitivni i perceptivni nivo funkcionisanja. Autori na promišljen, teorijski potkrepljen način, objedinjuju nivoe jezičke strukture, tako da zadatak korekcije poremećaja i smetnji u govoru i jeziku ne predstavlja teškoću i puko ponavljanje verbalnih stimulusa i time dokazuju da taj proces može da se pretvori u kreativnu aktivnost.”


Ukoliko ste zainteresovani da svoju profesionalnu karijeru nastavite u Centru LogoMedica, u jednom uspešnom timu, pruža Vam se mogućnost da učite i razvijate svoja znanja i sposobnosti. Potrebno je da zainteresovani ispunjavaju sledeće uslove:
 1. Da poseduju visoku stručnu spremu VII 1, VII 2 stepen – završen Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju odsek logopedija sa minimalnom prosečnom ocenom studiranja 8.00 na osnovnim studijama
 2. Položen stručni ispit
 3. Radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita.
Opis posla:
 • sprovođenje logopedskog tretmana
 • saradnja sa stručnjacima drugih profila
 • vođenje stručne evidencije i dokumentacije
 • obavljanje i drugih poslova u okviru stručne spreme
 • učestvovanje i istupanje na stručnim skupovima i objavljivanje stručnih radova
Prijave sa biografijom slati na mejl adresu info@logomedica.rs