Email: info@logomedica.rs
Adresa 1: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar
Kontakt Vračar: zakazivanje (+381) 65 225 2220, korisnici 011 411 4337

Adresa 2: Jurija Gagarina 14Ž (Belvil), Novi Beograd
Kontakt Novi Bgd: zakazivanje 065 225 2221, korisnici 011 770 41 42

Cenovnik usluga

LogoMedica_02

Prvi pregled logopeda

4.000,00 RSD

Logopedsko testiranje i dijagnostika

5.000,00 RSD

Logopedski tretman (trajanje 45 minuta)

2.000,00 RSD

Logopedski tretman sa savetovanjem (trajanje 45 minuta)

3.000,00 Obuhvata: -obuku roditelja za rad u kućnim uslovima uz rad sa detetom -kontinuirano praćenje tokom tretmana

Logopedski tretman - Prof., Doc., dr.sci (trajanje 45 minuta)

3.000,00 RSD

Logopedski tretman odraslih (trajanje 45 minuta)

3.000,00 RSD

Kontrolni logopedski pregled

3.000,00 Kontrolni logopedski pregled obavlja se: mesečno, dvomesečno ili tromesečno. Obuhvata: -procenu prilagođenosti pređenog programa i izradu novih programa -retestiranje -procenu sposobnosti nakon duže pauze

Savetodavni intervju logopeda (30 minuta)

3.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (8 termina) – 25%

12.000,00 RSD Mesečni paket logopedskih usluga sa 25% popusta u odnosu na važeći cenovnik usluga podrazumeva rezervaciju određenog broja termina koji se mogu iskoristiti u datom periodu.

Paket logopedskih usluga (12 termina) - 25%

18.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (16 termina) - 25%

24.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (20 termina) - 25%

30.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (24 termina) - 25%

36.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (8 termina) sa savetovanjem -20%

20.000,00 Obuhvata: -obuku roditelja za rad u kućnim uslovima uz rad sa detetom -kontinuirano praćenje tokom tretmana

Paket logopedskih usluga (12 termina) sa savetovanjem -20%

30.000,00

Paket logopedskih usluga (16 termina) sa savetovanjem -20%

40.000,00

Paket logopedskih usluga (20 termina) sa savetovanjem -20%

50.000,00

Paket logopedskih usluga (24 termina) sa savetovanjem -20%

60.000,00

Reedukacija psihomotorike, senzorna integracija i okupaciona terapija

1.500,00 RSD

Logopedska patronaža (+ cena logopedskog tretmana) 45 minuta

1.000,00 RSD

Izdavanje logopedske potvrde za upis u prvi razred obrazovnog sistema (trijažno testiranje)

1.500,00 RS

Prvi pregled afaziologa – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološko testiranje – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološki tretman – specijalista

3.500,00 RSD

Neuropsihološko ispitivanje

6.000,00 RSD

Neuropsihološki tretman

4.500,00 RSD

Prvi pregled fonopeda

3.000,00 RSD

Fonopedski tretman

3.000,00 RSD

Psihološko testiranje 1h

3.000,00 RSD

Psihološki tretman

3.000,00 RSD

Grupna psihoterapija

Prvi pregled somatopeda

2.000,00 RSD

Somatopedski tretman

2.000,00 RSD

Obuka na digitalnom logopedskom setu sa izdavanjem sertifikata 180′

15.000,00 RSD

Obuka za aplikaciju logopedskih sondi sa izdavanjem sertifikata

12.000,00 RSD

Digitalni logopedski set (bez i sa fonometrom)

2.800/2.900 €

Logopedske sonde sa obukom, priručnikom i sertifikatom

24.000,00 RSD

Slušni integracioni trening

15.000,00 RSD
20-25% POPUST ZA MESEČNA PLAĆANJA UNAPRED