Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Cenovnik usluga

Prvi pregled logopeda

4.000,00 RSD Obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka i razgovor sa klijentom ili pratiocem.

Logopedsko testiranje i dijagnostika

5.000,00 RSD Obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka, primenu testa za procenu govorno-jezičkih sposobnosti i razgovor sa klijentom ili pratiocem.

Logopedski tretman (trajanje 45 minuta)

2.000,00 RSD

Online logopedski tretman (Skype, Zoom)

2.000,00 RSD/18e trajanje 45 minuta

Online logopedski tretman (Skype, Zoom) sa savetovanjem

3.000,00 RSD/26e

Logopedski tretman sa savetovanjem (trajanje 45 minuta)

3.000,00 RSD Obuhvata: obuku roditelja za rad u kućnim uslovima uz rad sa detetom i kontinuirano praćenje tokom tretmana.

Logopedski tretman - Prof., Doc., dr.sci (trajanje 45 minuta)

3.000,00 RSD

Logopedski tretman odraslih 18+ (trajanje 45 minuta)

3.000,00 RSD

Savetodavni intervju logopeda (30 minuta)

3.000,00 RSD

Kontrolni logopedski pregled

4.000,00 RSD Kontrolni logopedski pregled obavlja se: mesečno, dvomesečno ili tromesečno. Obuhvata: procenu prilagođenosti pređenog programa i izradu novih programa, retestiranje, procenu sposobnosti nakon duže pauze

Logopedski tretman na engleskom jeziku

2.500,00 RSD

Paket logopedskih usluga (8 termina) – 20%

13.000,00 RSD Mesečni paket logopedskih usluga sa popustom u odnosu na važeći cenovnik usluga podrazumeva rezervaciju određenog broja termina koji se mogu iskoristiti u datom periodu.

Paket logopedskih usluga (12 termina) - 20%

19.200,00 RSD

Paket logopedskih usluga (16 termina) - 20%

25.600,00 RSD

Paket logopedskih usluga (20 termina) - 20%

32.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (24 termina) - 20%

38.400,00 RSD

Paket logopedskih usluga (8 termina) sa savetovanjem -20%

20.000,00 Obuhvata: obuku roditelja za rad u kućnim uslovima uz rad sa detetom i kontinuirano praćenje tokom tretmana

Paket logopedskih usluga (12 termina) sa savetovanjem -20%

30.000,00

Paket logopedskih usluga (16 termina) sa savetovanjem -20%

40.000,00

Paket logopedskih usluga (20 termina) sa savetovanjem -20%

50.000,00

Paket logopedskih usluga (24 termina) sa savetovanjem -20%

60.000,00

Reedukacija psihomotorike, senzorna integracija i okupaciona terapija

1.500,00 RSD

Logopedska patronaža (+ cena logopedskog tretmana) 45 minuta

1.000,00 RSD

Izdavanje logopedske potvrde za upis u prvi razred obrazovnog sistema (trijažno testiranje)

1.500,00 RS

Psihološko testiranje

6.000,00 RSD

Psihološki tretman

3.000,00 RSD

Prvi pregled afaziologa – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološko testiranje – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološki tretman – specijalista

3.500,00 RSD

Neuropsihološko ispitivanje

6.000,00 RSD

Neuropsihološki tretman

4.500,00 RSD

Prvi pregled fonopeda

3.000,00 RSD

Fonopedski tretman

3.000,00 RSD

Grupna psihoterapija

Obuka na digitalnom logopedskom setu sa izdavanjem sertifikata 180′

15.000,00 RSD

Obuka za aplikaciju logopedskih sondi sa izdavanjem sertifikata

12.000,00 RSD

Digitalni logopedski set (bez i sa fonometrom)

336.000/348.000,00 RSD

Logopedske sonde sa obukom, priručnikom i sertifikatom

24.000,00 RSD

Slušni integracioni trening

15.000,00 RSD

Test PSP -1

27.000,00 RSD

SLUŠNI TRENING

Komplet za slušni trening sastoji se od 4 audio CD-a, slikovnice i listova za odgovore. Cena: 14.000,00 RSD

15-20% POPUST ZA MESEČNA PLAĆANJA UNAPRED