Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Usluge

LogoMedica_02

Prvi pregled logopeda

3.000,00 RSD

Logopedsko testiranje i dijagnostika

3.000,00 RSD

Logopedski tretman (trajanje 45 minuta)

2.000,00 RSD

Logopedski tretman - Prof., Doc., dr.sci (trajanje 45 minuta)

2.500,00 RSD

Logopedski tretman odraslih (trajanje 45 minuta)

2.500,00 RSD

Reedukacija psihomotorike, senzorna integracija i okupaciona terapija

1.500,00 RSD

Paket logopedskih usluga (8 termina) – 35%

10.400,00 RSD Mesečni paket logopedskih usluga sa 35% popusta u odnosu na važeći cenovnik usluga podrazumeva rezervaciju određenog broja termina koji se mogu iskoristiti u datom periodu.

Paket logopedskih usluga (12 termina) - 35%

15.600,00 RSD

Paket logopedskih usluga (16 termina) - 35%

20.800,00 RSD

Paket logopedskih usluga (20 termina) - 35%

26.000,00 RSD

Paket logopedskih usluga (24 termina) - 35%

31.200,00 RSD

Savetodavni intervju logopeda (30 minuta)

2.000,00 RSD

Logopedska patronaža (+ cena logopedskog tretmana) 45 minuta

1.000,00 RSD

Izdavanje logopedske potvrde za upis u prvi razred obrazovnog sistema (trijažno testiranje)

1000,00 RS

Prvi pregled afaziologa – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološko testiranje – specijalista

5.000,00 RSD

Afaziološki tretman – specijalista

3.500,00 RSD

Neuropsihološko ispitivanje

6.000,00 RSD

Neuropsihološki tretman

4.500,00 RSD

Prvi pregled fonopeda

3.000,00 RSD

Fonopedski tretman

2.000,00 RSD

Psihološko testiranje 1h

3.000,00 RSD

Psihološki tretman

3.000,00 RSD

Grupna psihoterapija

Prvi pregled somatopeda

2.000,00 RSD

Somatopedski tretman

2.000,00 RSD

Obuka na digitalnom logopedskom setu sa izdavanjem sertifikata 180′

12.000,00 RSD

Obuka za aplikaciju logopedskih sondi sa izdavanjem sertifikata

10.000,00 RSD

Digitalni logopedski set (bez i sa fonometrom)

2.800/2.900 €

Logopedske sonde sa obukom, priručnikom i sertifikatom

24.000,00 RSD

Slušni integracioni trening

13.000,00 RSD
30% POPUST ZA MESEČNA PLAĆANJA UNAPRED