Mobilni telefoni: (+381) 65 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: 011 411 4337
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Naslovna

digitalni logopedski setlogopedafazijalogopedporemecaj izgovora glasovaLogomedica logoped

 
 MI ZASTUPAMO PROFESIONALAN, PERSONALIZOVAN, DINAMIČAN I HOLISTIČKI PRISTUP U LOGOPEDSKOM TRETMANU GOVORNO-JEZIČKIH POREMEĆAJA

Višegodišnjim radom i iskustvom u oblasti logopedske i bihejvioralne rehabilitacije stekli smo nepodeljeno poverenje klijenata da nam prepuste misiju sprovođenja rehabilitacionog postupka uz primenu najsavremenijih logopedskih instrumenata i logopedskih programa rada.


Naša stručnost i saradnja omogućila nam je da u našem centru pružamo usluge u domenu kompletne govorno-jezičke patologije i usluge iz domena srodnih oblasti. U Logomedici rade edukovani logopedi i ABA terapeuti čime predstavljamo jedinu ustanovu u Srbiji u kojoj se pod supervizijom internacionalnih – sertifikovanih ABA terapeuta izrađuje i sprovodi individualizovan program ABA terapije za decu, što predstavlja jedinstven program u zemlji i u okruženju.


Ovlašćeni smo zastupnici i edukatori najsavremenije logopedske opreme, te sprovodimo kontinuirane edukacije iz oblasti logopedije (logopedskih instrumenata: digitalni logopedski set, logopedske sonde) namenjene stručnjacima – logopedima; slušni integracioni trening namenjen i klijentima.


Dijagnostičke postupke sprovodimo primenom standardizovanih logopedskih mernih instrumenata. Stalnim naučnim i stručnim usavršavanjem zaposlenih logopeda i kvalitetom usluga koje nudimo trudimo se da budemo primer dobre logopedske prakse u Republici Srbiji.

Aktuelne teme

VODIČ ZA RAZVOJ GOVORA OD ROĐENJA DO 4.GODINE

VODIČ ZA RAZVOJ GOVORA OD ROĐENJA DO 4.GODINE

KADA JE POTREBNO POTRAŽITI POMOĆ STRUČNJAKA? Preporuke Evropske asocijacije logopeda – Adaptirala Doc.dr Neda Milošević

Više..

POProgram - prevencija disleksije

POProgram - prevencija disleksije

POProgram predstavlja prvi naučno utemeljen i razvijen pristup prevencije poremećaja čitanja i pisanja kod dece koja se susreću sa problemima u razvoju jezičkih sposobnosti.

Više..

Disleksija

ABA metod

Disfazija (specifični jezički poremećaj SJP)

Afazija

Tretman DLS

Tretman DLS

Digitalni logopedski set (DLS) je najmoderniji elektroakustički logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja i govora.

Više..

Novosti

Promena sedišta ustanove Logomedica

Promena sedišta ustanove Logomedica

Novo sedište ustanove Logomedica je u ulici Radoslava Grujića 23 (bivša ulica Božidara Adžije), opština Vračar.

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Više..

Slušni integracioni trening

Logopedske sonde

Logoprotetika

POZIV ZA UČEŠĆE: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

POZIV ZA UČEŠĆE: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

Teme:

Socijalna politika, specijalna edukacija i rehabilitacija u Srbiji 1918-2018

Sadržaji i dimenzije aktuelne socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije

Potrebe za novom socijalnom politikom – savremene i inovacione tehnologije u socijalnoj politici, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Organizator: Visoka škola socijalnog rada i Udruženje “Socijalna sigurnost i zaštita”

Datum održavanja: 22 i 23. novembar 2018. godine

Mesto održavanja: Terazije 34, Beograd

Više..

Bebinar - PRVA ONLINE ŠKOLA RODITELJSTVA U SRBIJI

Bebinar - PRVA ONLINE ŠKOLA RODITELJSTVA U SRBIJI

Predavanja stručnjaka za Vašu bezbrižnu trudnoću i saveti za roditelje

Više..