Mobilni telefoni: (+381) 65 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: 011 411 4337
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Naslovna

Logomedica logoped
ARTIKULACIONI TRETMAN

PRIMENA NAJSAVREMENIJE OPREME I METODE RADA

logoped
EDUKACIJA: PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA

Generalno zastupanje, edukacija i distribucija logopedskih instrumenata u Republici Srbiji u saradnji sa Tara Centar doo Zagreb

PlayPause
Slider
Logomedica logoped
PERSONALIZOVAN
PROFESIONALAN
DINAMIČAN
HOLISTIČKI PRISTUP GOVORNO-JEZIČKIM POREMEĆAJIMA

Višegodišnjim radom i iskustvom u oblasti logopedske i bihejvioralne rehabilitacije stekli smo nepodeljeno poverenje klijenata da nam prepuste misiju sprovođenja rehabilitacionog postupka uz primenu najsavremenijih logopedskih instrumenata i logopedskih programa rada.

Slider

Ovlašćeni smo zastupnici i edukatori najsavremenije logopedske opreme, te sprovodimo kontinuirane edukacije iz oblasti logopedije (logopedskih instrumenata: digitalni logopedski set, logopedske sonde) namenjene stručnjacima – logopedima; slušni integracioni trening namenjen i klijentima.

Naša stručnost i saradnja omogućila nam je da u našem centru pružamo usluge u domenu kompletne govorno-jezičke patologije i usluge iz domena srodnih oblasti. U Logomedici rade edukovani logopedi i ABA terapeuti čime predstavljamo jedinu ustanovu u Srbiji u kojoj se pod supervizijom internacionalnih – sertifikovanih ABA terapeuta izrađuje i sprovodi individualizovan program ABA terapije za decu, što predstavlja jedinstven program u zemlji i u okruženju

Dijagnostičke postupke sprovodimo primenom standardizovanih logopedskih mernih instrumenata. Stalnim naučnim i stručnim usavršavanjem zaposlenih logopeda i kvalitetom usluga koje nudimo trudimo se da budemo primer dobre logopedske prakse u Republici Srbiji.

Slider

 

Aktuelne teme

IZDAVANJE LOGOPEDSKE POTVRDE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

IZDAVANJE LOGOPEDSKE POTVRDE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

U Logomedici se vrši trijažno i po potrebi detaljno testiranje u cilju procene govorno-jezičkih sposobnosti za upis u prvi razred obrazovnog sistema. Cena trijažnog testiranja 1.000,00 RSD

VODIČ ZA RAZVOJ GOVORA OD ROĐENJA DO 4.GODINE

VODIČ ZA RAZVOJ GOVORA OD ROĐENJA DO 4.GODINE

KADA JE POTREBNO POTRAŽITI POMOĆ STRUČNJAKA? Preporuke Evropske asocijacije logopeda – Adaptirala Doc.dr Neda Milošević

Više..

POProgram - prevencija disleksije

POProgram - prevencija disleksije

POProgram predstavlja prvi naučno utemeljen i razvijen pristup prevencije poremećaja čitanja i pisanja kod dece koja se susreću sa problemima u razvoju jezičkih sposobnosti.

Više..

Disleksija

ABA metod

Disfazija (specifični jezički poremećaj SJP)

Afazija

Tretman DLS

Tretman DLS

Digitalni logopedski set (DLS) je najmoderniji elektroakustički logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja i govora.

Više..

Novosti

Promena sedišta ustanove Logomedica

Promena sedišta ustanove Logomedica

Novo sedište ustanove Logomedica je u ulici Radoslava Grujića 23 (bivša ulica Božidara Adžije), opština Vračar.

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Više..

Slušni integracioni trening

Logopedske sonde

Logoprotetika

POZIV ZA UČEŠĆE: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

POZIV ZA UČEŠĆE: MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA

Teme:

Socijalna politika, specijalna edukacija i rehabilitacija u Srbiji 1918-2018

Sadržaji i dimenzije aktuelne socijalne politike, specijalne edukacije i rehabilitacije

Potrebe za novom socijalnom politikom – savremene i inovacione tehnologije u socijalnoj politici, specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

Organizator: Visoka škola socijalnog rada i Udruženje “Socijalna sigurnost i zaštita”

Datum održavanja: 22 i 23. novembar 2018. godine

Mesto održavanja: Terazije 34, Beograd

Više..

Bebinar - PRVA ONLINE ŠKOLA RODITELJSTVA U SRBIJI

Bebinar - PRVA ONLINE ŠKOLA RODITELJSTVA U SRBIJI

Predavanja stručnjaka za Vašu bezbrižnu trudnoću i saveti za roditelje

Više..