Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Digitalni logopedski set

digitalni logopedski set

behringer-aparatDigitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarni procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

NOVO! NOVO! NOVO! Sa zadnje strane aparata nalazi se standardni USB priključak koji se može (ali i ne mora) spojiti na bilo koji računar. Ako se logopedski set poveže s računarom, računar će ga automatski prepoznati (plug and play). Na internetu se mogu pronaći besplatni programi za snimanje, editiranje i dijagnostiku glasa i govora (kao na primer PRAAT, AUDACITY…). Pomoću tih programa zvuk iz mikrofona na logopedskom setu će biti direktno snimljen na računar. Tako je moguće za svakog pacijenta napraviti snimke glasa ili govora i prema potrebi ih analizirati. Logopedski set će normalno raditi bez obzira da li se računar koristi ili ne (logopedski set može biti stalno povezan sa računalom).

 

SPISAK USTANOVA KOJE U SVOM RADU KORISTE DIGITALNI LOGOPEDSKI SET

 Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:
 1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 2. Poremećaja slušnog procesiranja
 3. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
 4. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
 5. Mucanja
 6. Afazija
 7. Dizartrija
 8. Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
 9. Poremećaja glasa
 10. Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
 11. DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera
 

Autor ove aplikacije i metode je Prof. dr Mladen Heđever.tara logo - Copy

Aplikacija i metoda zaštićene su autorskim pravom.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE LOGOPEDSKOG SETA


Kompjuterizovan uređaj Sadrži sledeće komponente:
 1.  tri vrste digitalnih filtara
 2. dinamički procesor zvuka
 3. digitalni delay
 4. real time analyser.
 • Ima 55 memorisanih programa za rad:
 1. 30 glasovnih optimala za artikulacione i fonološke poremećaje
 2. 2 grupne optimale (za užu i širu grupu sigmatizma),
 3. 2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,
 4. 4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,
 5. 4 programa za poboljšanje razumljivosti govora,
 6. 3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,
 7. 1 program za delay,
 8. 1 program za merenje intenziteta zvuka (fonometar),
 9. 1 program za generisanje ružičastog šuma,
 10. 2 programa sa D – kanalom.
U prodaji je: NOVI MODEL: Digitalni logopedski set – sa i bez fonometra:
 1. Standardni model 2018 (bez fonometra) –  ima govorni mikrofon, 2 slušalice i priključak za merni mikrofon – cena 2.700,00 eura
 2. USB PC model 2018 – ima sve isto kao standardni model plus USB priključak za računar cena 2.800,00 eura
 3. USB-PC klinički model 2018 – u kompletu pored USB priključka sadrži i dodatni merni mikrofon (fonometar). Merni mikrofon daje dodatne mogućnosti u radu s disfonijama, oštećenjima sluha ili Parkinsonovom bolešću. Uređaj se isporučuje sa dva para standardnih studijskih slušalica, jednim radnim mikrofonom i jednim mernim mikrofonom. Težina: 9 kg. cena 2.900,00 eura
 4. Dodatni prikljčci – vibrotaktilna ploča, light stimulator, slušalice Beyerdynamic (pogodne za osobe sa oštećenjem sluha).
 

Cena Digitalnog logopedskog seta sa svim uračunatim troškovima (PDV 20% na uvoz i prevoz, troškovima špedicija, carine i edukacijom za jednog polaznika) za klinički model sa fonometrom i USB priključkom iznosi 2.900,00 eura, za model bez fonometra sa USB 2.800,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raifeissen banke na dan uplate. Za model bez fonometra i bez USB 2.700,00 eura

PROSPEKT

 

 
  logooo2   GENERALNO EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE, OVLAŠĆENA PRODAJA I EDUKACIJA U REPUBLICI SRBIJI – LOGOMEDICA doo       za dodatne informacije kontakt mail: info@logomedica.rs; neda@logomedica.rs kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7
  ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?  
Copyright by M.Heđever Izvor: Heđever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija, 2, 1, 20-2clanak.
VAŽNO UPOZORENJE: NA TRŽIŠTU SE POJAVIO PROIZVOĐAČ POD NAZIVOM GLORIA FERARI DOO KOJI  NELEGALNO I PROTIVZAKONITO PRODAJE APARAT POD NAZIVOM DIGITALNI LOGOPEDSKI SET A KOJI NEMA KARAKTERISTIKE PANTENTIRANOG PROIZVODA TARA CENTRA KOJI DISTRIBUIRA LOGOMEDICA DOO.

Ostavite komentar