Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Maksima Gorkog 117-119, Vračar

Digitalni logopedski set

digitalni logopedski set

behringer-aparatDigitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarni procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

 

SPISAK USTANOVA KOJE U SVOM RADU KORISTE DIGITALNI LOGOPEDSKI SET

 Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:
 1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 2. Poremećaja slušnog procesiranja
 3. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
 4. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
 5. Mucanja
 6. Afazija
 7. Dizartrija
 8. Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
 9. Poremećaja glasa
 10. Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
 11. DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera
 

Autor ove aplikacije i metode je Prof. dr Mladen Heđever.tara logo - Copy

Aplikacija i metoda zaštićene su autorskim pravom.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE LOGOPEDSKOG SETA


Kompjuterizovan uređaj Sadrži sledeće komponente:
 1.  tri vrste digitalnih filtara
 2. dinamički procesor zvuka
 3. digitalni delay
 4. real time analyser.
 • Ima 55 memorisanih programa za rad:
 1. 30 glasovnih optimala za artikulacione i fonološke poremećaje
 2. 2 grupne optimale (za užu i širu grupu sigmatizma),
 3. 2 programa za supstitucije frikativa i afrikata sa T i D,
 4. 4 programa za rad sa slušnim oštećenjima,
 5. 4 programa za poboljšanje razumljivosti govora,
 6. 3 programa za stimulacije niskim, visokim i diskontinuiranim frekvencijama,
 7. 1 program za delay,
 8. 1 program za merenje intenziteta zvuka (fonometar),
 9. 1 program za generisanje ružičastog šuma,
 10. 2 programa sa D – kanalom.
   

PROMOTIVNA CENA!!! ZA KUPOVINU NOVOG DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA DO 31.12.2017. GODINE CENA 2.700 EURA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI

U prodaji je: NOVI MODEL: Digitalni logopedski set – sa i bez fonometra:
 1. Klinički logopedski set prenosivi (sa fonometrom) –  u kompletu sadrži i dodatni merni mikrofon (fonometar). Merni mikrofon daje dodatne mogućnosti u radu s disfonijama, oštećenjima sluha ili Parkinsonovom bolešću. Uređaj se isporučuje sa dva para standardnih studijskih slušalica, jednim radnim mikrofonom i jednim mernim mikrofonom. Težina: 9 kg.
 2. Logopedski set prenosivi (bez fonometra) – Uređaj se isporučuje sa dva para slušalica i jednim radnim mikrofonom. Težina: 8,5 kg.
 3. Dodatni prikljčci – vibrotaktilna ploča, light stimulator, slušalice Beyerdynamic (pogodne za osobe sa oštećenjem sluha).
 

Cena Digitalnog logopedskog seta sa svim uračunatim troškovima (PDV 20% na uvoz i prevoz, troškovima špedicija, carine i edukacijom za 2 polaznika) za klinički model sa fonometrom iznosi 2.900,00 eura, za model bez fonometra 2.800,00 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raifeissen banke na dan uplate.

 

 
  logooo2   GENERALNO EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE, OVLAŠĆENA PRODAJA I EDUKACIJA U REPUBLICI SRBIJI – LOGOMEDICA doo       za dodatne informacije kontakt mail: info@logomedica.rs; neda@logomedica.rs kontakt telefoni: 065 225 2220, 011 411 433 7
  ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?  
Copyright by M.Heđever Izvor: Heđever, M. (2010). Digitalni logopedski set u logopedskoj rehabilitaciji. Logopedija, 2, 1, 20-2clanak.
VAŽNO UPOZORENJE: NA TRŽIŠTU SE POJAVIO PROIZVOĐAČ POD NAZIVOM GLORIA FERARI DOO KOJI  NELEGALNO I PROTIVZAKONITO PRODAJE APARAT POD NAZIVOM DIGITALNI LOGOPEDSKI SET A KOJI NEMA KARAKTERISTIKE PANTENTIRANOG PROIZVODA TARA CENTRA KOJI DISTRIBUIRA LOGOMEDICA DOO.

Ostavite komentar